เธอไม่ใช่ท้องฟ้าของฉันอีกต่อไป

 t_047 สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เธอไม่ใช่ท้องฟ้าของฉันอีกต่อไป t_047

 Asus2 คงต้องทำใจ  เมื่อเธอไม่ใช่ท้องฟ้Dsus2าของฉันอีกต่อไป Asus2 คงต้องทำใจ  เมื่อเธอไม่ใช่ท้องฟ้Dsus2าของฉันอีกต่อไป

  ยังจำAsus2ได้ไหม..สีของฟ้าที่เรานั่งมอDsus2ง..  เสียAsus2งทะเล สายลมพัดผ่านตัวเรDsus2าสอง..

  เพียBm7งแต่วันนี้.. แสงจันทร์ไม่ส่องลงมDsus2า..  ลBm7า ลา ลา ฉันคงไม่ภาวนEาอีกต่อไป..

* |

ลมหนาAsus2วผ่านไปย้ำเตือนว่าเธอเป็นเพียDsus2งฤดูที่จบไปเมื่อฝAsus2นห่างไป ไม่มีรุ้งงามที่คอDsus2ยปลอบใจ

เธอจากไปแสBm7นไกล.. เธอกลับดวงดาDsus2วเธอไป..คงไม่มีภาBm7พเคลื่อนไหว.. ของฉันและเธEออีกแล้ว..

* | * |

Asus2 | Asus2 | Dsus2 | Dsus2 | ( x2 )คอร์ดเพลง เธอไม่ใช่ท้องฟ้าของฉันอีกต่อไป t047

เนื้อเพลง เธอไม่ใช่ท้องฟ้าของฉันอีกต่อไป t047 คงต้องทำใจ เมื่อเธอไม่ใช่ท้องฟ้าของฉันอีกต่อไป คงต้องทำใจ เมื่อเธอไม่ใช่ท้องฟ้าของฉันอีกต่อไป ยังจำได้ไหม สีของฟ้าที่เรานั่งมอง เสียงทะเล สายลมพัดผ่านตัวเราสอง เพียงแต่วันนี้ แสงจันทร์ไม่ส่องลงมา ลา ลา ลา ฉันคงไม่ภาวนาอีกต่อไป ลมหนาวผ่านไป ย้ำเตือนว่าเธอเป็นเพียงฤดูที่จบไป เมื่อฝนห่างไป ไม่มีรุ้งงามที่คอยปลอบใจ เธอจากไปแสนไกล เธอกลับดวงดาวเธอไป คงไม่มีภาพเคลื่อนไหว ของฉันและเธออีกแล้ว