เจ้าบ่แม่นอากาศ (ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາກາດ)

 ต่าย อากาศ สตริง ลาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย อากาศ ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາກາດ ຕ່າຍ

F | A# |F | A# |

บอFกมาเลยความจริง ที่อ้างเหตุผลA#ที่เจ้าต้องไปอย่าบอFกว่าเจ้าเสียใจ..ที่เจ้าเลือกคนใหCม่คนนั้นคนFที่ควรเสียใจ มันควรจะเป็นA#ข้อยหลายกว่าอย่าฮ้องFไห้เสียน้ำตา ทำเหมือนว่าเจ้Cายังห่วงกัน

   เจ้าอย่A#ากังวลไปเลยว่าข้อย   จะเป็Fน จะตาย เมื่อขาดเจ้าไป A#  ตอนบ่มีเจ้าข้อยก็ยังอยู่Fได้   วันนี้ถึงขาดเจ้Gmาไป ข้อยคงบ่Cตาย

เจ้Fาบ่แม่นอากาศ..ที่ข้อยขาดแล้Dmวจะต้องตายเจ้าบ่มีA#ความหมาย..กับข้อCยถึงขนาดนั้นเจ้Fาบ่แม่นหัวใจ อย่าได้เห็Dmนตัวเองสำคัญถึงแม่นเจ้าA#จะทิ้งกัน แต่ลมCหายใจของข้องยังมีอ(F)ยู่

F | A# C |

บ่Fลืมพยายาม ทำใจA#ยอมฮับมันลบFลืมความสัมพันธ์..เก่า ๆ ที่ยังCฝังใจเมื่Fอเจ้าเลือกทางใหม่..ที่ได้A#ใจเจ้าทุกอย่างก็Fอย่าให้ความหวัง อาลัยอาวรCณ์กันแบบนี้

* | ** |

F | Dm |A# | C |

** |

และลมA#หายใจของข้อยยังมีอF | A# | Fยู่..ฟังเพลง - เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย อากาศ ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາກາດ ຕ່າຍ - YouTube

เนื้อเพลง เจ้าบ่แม่นอากาศ ต่าย อากาศ ເນື້ອເພງ ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນອາກາດ ຕ່າຍ บอกมาเลยความจริง ที่อ้างเหตุผลที่เจ้าต้องไป อย่าบอกว่าเจ้าเสียใจ ที่เจ้าเลือกคนใหม่คนนั้น คนที่ควรเสียใจ มันควรจะเป็นข้อยหลายกว่า อย่าฮ้องไห้เสียน้ำตา ทำเหมือนว่าเจ้ายังห่วงกัน เจ้าอย่ากังวลไปเลยว่าข้อย จะเป็น จะตาย เมื่อขาดเจ้าไป ตอนบ่มีเจ้าข้อยก็ยังอยู่ได้ วันนี้ถึงขาดเจ้าไป ข้อยคงบ่ตาย เจ้าบ่แม่นอากาศ ที่ข้อยขาดแล้วจะต้องตาย เจ้าบ่มีความหมาย กับข้อยถึงขนาดนั้น เจ้าบ่แม่นหัวใจ อย่าได้เห็นตัวเองสำคัญ ถึงแม่นเจ้าจะทิ้งกัน แต่ลมหายใจของข้องยังมีอยู่ บ่ลืมพยายาม ทำใจยอมฮับมัน ลบลืมความสัมพันธ์ เก่าๆที่ยังฝังใจ เมื่อเจ้าเลือกทางใหม่ ที่ได้ใจเจ้าทุกอย่าง ก็อย่าให้ความหวัง อาลัยอาวรณ์กันแบบนี้ และลมหายใจของข้อยยังมีอยู่