เงา (Silhouette)

 แว่นใหญ่ Room39 สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เงา Wanyai แว่นใหญ่
เนื้อร้อง/ทำนอง: Wanyaiเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ติณณ์ นภาลัย, Tin Napalaiสังกัดค่าย: Holyfox Recordsติดต่องานแสดง: 0952474992

B | C# |B | C# |

กี่ครั้Bงที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินC#มาเจ็บปวดด้วยคำว่ารัBกที่เราทั้งสองมีให้กัC#

ไม่เหมือนที่เราเคยA#mฝัน..ไม่เหมือD#mนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันA#mนั้น..แต่ยังยื้D#mอด้วยคำว่ารัC#mกที่เคยให้Bกันแม้วันนี้A#mไม่มีเหลืออG#mยู่..ฉันC#และเธอรู้

เราF#เดินทางผ่านวันเวลA#mา..หยดน้ำตาที่มันไหลD#mไป คงไม่คืนมA#mา..ที่เหลืออยู่ในวันนี้B มีเพียงแค่เงA#mา..ของความรักที่G#mไม่มีอยู่จริC#

วันF#เวลาไม่กลับคืนมA#mา..ความรักของเราหล่นหาD#mยไปกับรอยน้ำตA#mา..ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้Bมีเพียงแค่เงA#mา..ของความรักที่G#mเคยมีอยู่ วันนี้C#ไม่มีอีกแล้ว

B | C# |

เหนี่ยวรั้งBเท่าไร ยิ่งทำให้เจ็บช้ำC#กอดเก็บเอาความทุกBข์ ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัC#

อยากยื้อให้เป็นดังA#mฝัน..ให้เหมือD#mนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันA#mนั้น..แต่แผD#mลที่ยังคงฝัC#mงข้างในหัวBใจไม่มีวันA#mทำให้มันเหมือนเดิG#mฉันC#และเธอรู้

* | ** |

B | C# |B | C# |B | C# |

* |

วันF#เวลาไม่กลับคืนมA#mา..ความรัA#7กของเราหล่นหาD#mยไปกับรอยน้ำตC#mา..ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้Bมีเพียงแค่เงA#mา..ของความรักที่G#mเคยมีอยู่ วันนี้C#ไม่มีอีกแล้ว..คอร์ดเพลง เงา Wanyai แว่นใหญ่

เนื้อเพลง เงา Wanyai แว่นใหญ่ กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินมา เจ็บปวดด้วยคำว่ารักที่เราทั้งสองมีให้กัน ไม่เหมือนที่เราเคยฝัน ไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น แต่ยังยื้อด้วยคำว่ารักที่เคยให้กัน แม้วันนี้ไม่มีเหลืออยู่ ฉันและเธอรู้ เราเดินทางผ่านวันเวลา หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงา ของความรัก ที่ไม่มีอยู่จริง วันเวลาไม่กลับคืนมา ความรักของเราหล่นหายไปกับรอยน้ำตา ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้มีเพียงแค่เงา ของความรัก ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว เหนี่ยวรั้งเท่าไร ยิ่งทำให้เจ็บช้ำ กอดเก็บเอาความทุกข์ ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง อยากยื้อให้เป็นดังฝัน ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม ฉันและเธอรู้ วันเวลาไม่กลับคืนมา ความรักของเราหล่นหายไปกับรอยน้ำตา ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้มีเพียงแค่เงา ของความรัก ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว