ตายพร้อมหัวใจ

วุธ กาฬสินธุ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตายพร้อมหัวใจ วุธ กาฬสินธุ์

D | G |D | Em |
G | A | A |

จบDกันไปก็ตั้งAนาน  เมื่อเรGาไร้วาสนDทำDไมเธอถึงย้อนAมา ถึงคืนย้อนGมาแผลDรอยเดิมยังฝังAจำ  ไม่ได้GลบเลือนไปไหDยังDติดอยู่ในหัวAใจ ข้างในหัวใG

คำA..ว่ารักที่เคยบอกเธอBmวันนั้นมัGน..ตายพร้อมกับใจไปแล้A

ให้กลับไปกอGด..เธAอ.. คF#mงไม่ไหBmให้กลับไปจูGบ..เธAอ คงไม่ไหDว..ให้กลับไปบอGก..เธAอ..ว่ารัF#mก ก็หนักใBmพูดEmไม่ได้ตั้งแต่Aเธอทิ้งไปD

Em | F#m |G | A | A |

บุญDกรรมใดที่ร่วมAก่อ  ก็ขอGให้พอชาตินี้DจบDกันไปไม่เหลือAดี ไม่มีชิ้นดีGปล่อDยมือกันแล้วหันAไป  อย่าเสีGยเวลาเลยหนDคนDอย่างฉัน มันไร้Aค่า ฉันมันไร้ค่G

* | ** |

G Bm D G |

** |

คำEmว่ารักมันตายAไปพร้อม.. หัวใDจ..

Em | F#m |G | A |D |คอร์ดเพลง ตายพร้อมหัวใจ วุธ กาฬสินธุ์

เนื้อเพลง ตายพร้อมหัวใจ วุธ กาฬสินธุ์ จบกันไปก็ตั้งนาน เมื่อเราไร้วาสนา ทำไมเธอถึงย้อนมา ถึงคืนย้อนมา แผลรอยเดิมยังฝังจำ ไม่ได้ลบเลือนไปไหน ยังติดอยู่ในหัวใจ ข้างในหัวใจ คำ ว่ารักที่เคยบอกเธอวันนั้น มัน ตายพร้อมกับใจไปแล้ว ให้กลับไปกอด เธอ คงไม่ไหว ให้กลับไปจูบ เธอ คงไม่ไหว ให้กลับไปบอก เธอ ว่ารัก ก็หนักใจ พูดไม่ได้ตั้งแต่เธอทิ้งไป บุญกรรมใดที่ร่วมก่อ ก็ขอให้พอชาตินี้ จบกันไปไม่เหลือดี ไม่มีชิ้นดี ปล่อยมือกันแล้วหันไป อย่าเสียเวลาเลยหนา คนอย่างฉัน มันไร้ค่า ฉันมันไร้ค่า คำว่ารักมันตายไปพร้อม หัวใจ