คนข้างๆ

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนข้างๆ 25hours

D# D#/D | D#/G# |
D# D#/D | D#/G# |

เธอD#เห็นขอบฟ้านั้นไหD#/Dม..สัD#/G#กวันจะพาเธอไปบนD#ทางที่มี  บาD#/Dงทีก็หกล้D#/G#ม.. ไม่เป็นไร

มีเD#ธอเป็นเพื่อนร่วมทD#/Dาง..จับD#/G#มือเคียงข้างไม่ห่างแค่D#นี้ก็พอ ชีD#/Dวิตก็มีครD#/G#บ..แล้วทุกอย่าง

 Gm  ทำทุกวันที่มีงดงามFm..ด้วยกันเชื่C#อว่าวันดี ๆ มันจะรออยู่ที่ปลายทาA#

 D#  แค่เธออยู่ข้าง  Gmๆ .. Cm   ก็เปลี่ยนให้ชีวิA#mตฉันไม่D#เหมือนเก่G#   เธอทำให้ถนนGm..ของฉันสวยFmงาม..  A# D#  ในวันที่เราเริ่Gmม..เดินทาCm   แค่เพียงให้เธอเดิA#mนกับฉัD#นข้าง  ๆG#   ก็ทำให้โลกนี้Gm..ดูสดใสFm  สวยA#งามไปทุกอย่า(D#)

D# D#/D | D#/G# |

ที่D#นี่คือโลกอีกใD#/Dบ..ที่D#/G#นี่จะไม่มีใครแค่D#เธอกับฉัน  ที่D#/Dรู้ว่าโลกนี้D#/G#..เป็นยังไง

* | ** |

D# C# | G# G#m |
D# C# | G# G#m |
D# C# | G# G#m |
D# C# | G# G#m |

* | ** | ** |

D# D#/D | D#/G# | ( x2 ) | D# |ฟังเพลง - คนข้างๆ 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง คนข้างๆ 25 hours เธอเห็นขอบฟ้านั้นไหม สักวันจะพาเธอไป บนทางที่มี บางทีก็หกล้ม ไม่เป็นไร มีเธอเป็นเพื่อนร่วมทาง จับมือเคียงข้างไม่ห่าง แค่นี้ก็พอ ชีวิตก็มีครบ แล้วทุกอย่าง ทำทุกวันที่มีงดงาม ด้วยกัน เชื่อว่าวันดีๆมันจะรออยู่ที่ปลายทาง แค่เธออยู่ข้างๆ ก็เปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเก่า เธอทำให้ถนน ของฉันสวยงาม ในวันที่เราเริ่ม เดินทาง แค่เพียงให้เธอเดินกับฉันข้างๆก็ทำให้โลกนี้ ดูสดใส สวยงามไปทุกอย่าง ที่นี่คือโลกอีกใบ ที่นี่จะไม่มีใคร แค่เธอกับฉัน ที่รู้ว่าโลกนี้ เป็นยังไง