โลกใบใหม่

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โลกใบใหม่ 25hours

C | C |C | C |

ท้องCฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหม(ไม่A#รู้ฉันกลัวเมฆCก้อนใหญ่)ท้องCทะเลก็ดูสดใส(ไม่A#รู้ฉันกลัวคลื่Cนลูกใหญ่)

 C  แค่ส่งมืEmอให้ฉันFวิ่งไปGด้วยกัC/E   ไม่ต้องกลัAmว ให้ฉันDmวิ่งไปGกับเธอ

C | C |C | C |

คว้Cาดวงดาวที่อยู่บนนั้น(ไม่A#มีทางมือฉันCสั้นไป)ข้าCมกำแพงที่กั้นเอาไว้(ไม่A#มีทางขาฉันCสั้นไป)

 C  แค่ส่งมืEmอให้ฉันFวิ่งไปGด้วยกัC/E   ไม่ต้องกลัAmว ให้ฉันDmวิ่งไปGกับเธC   เศษดิEmนที่เปื้อFนรองเท้GาของเธC/E   จะทำAmให้โลกDmได้รู้Gจักเธอ

C | C |C | C |
C | C |C | C |
C | C |C | C |
C | C |C | C |

C Em | F G |
C Am | Dm G |

* | * |

C | C |A# | C | |

ท้องCฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหมเตรียA#มตัวพบกับโลกCใบใหม่ฟังเพลง -  คอร์ดเพลง,25hours,สตริง 25hours  lok bai mai โลกใบใหม่ 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง โลกใบใหม่ 25 hours ท้องฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหม (ไม่รู้ฉันกลัวเมฆก้อนใหญ่) ท้องทะเลก็ดูสดใส (ไม่รู้ฉันกลัวคลื่นลูกใหญ่) แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ คว้าดวงดาวที่อยู่บนนั้น (ไม่มีทางมือฉันสั้นไป) ข้ามกำแพงที่กั้นเอาไว้ (ไม่มีทางขาฉันสั้นไป) แค่ส่งมือให้ฉันวิ่งไปด้วยกัน ไม่ต้องกลัว ให้ฉันวิ่งไปกับเธอ เศษดินที่เปื้อนรองเท้าของเธอ จะทำให้โลกได้รู้จักเธอ ท้องฟ้ากว้างไกล เธอว่าไหม เตรียมตัวพบกับโลกใบใหม่