ไม่กลัว

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่กลัว 25hours

C | G |Dm7 | Am G |

บนCทางเดินที่ฉันมีG กี่ทีที่ฉันพลDm7าดและฉันเดินGมาเพียงลำพังฉันCไม่รู้ว่ามีใคGร จะไปกับฉันDm7บ้างจนวันหนึ่Gงเธอนั้นเข้ามา..

 Am  เดินข้าง ๆG กัน   เธอทำAmให้ฉันมั่นใG

ไม่ว่ามันจะร้อCนจะหนาวแค่ไหGขอให้มีเธDm7/Cอ อยากให้Fเธออยู่ ให้เธออยู่แม้Cจะท้อแค่ไหGถ้าได้เห็นDm7เธอยืนอยู่ตรงนี้G.. (ไม่กลัว)

C | G |Dm7 | Am G |

ฉันCไม่คิดว่ามีใคGร..จะดีกับฉันไDm7ด้เท่าที่เธGอนั้นมีให้กันฉันCนั้นหวังว่าสักวัGน..จะตอบแทนให้ได้Dm7เท่าที่เธGอให้ฉันก็พอ

* | ** |

C | G |Dm7 | Am G |
C | G |Dm7 | Am G |

* | ** | ** |

C | G | Dm7 | Am G | ( x2 )ฟังเพลง - ไม่กลัว 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง ไม่กลัว 25 hours บนทางเดินที่ฉันมี กี่ทีที่ฉันพลาด และฉันเดินมาเพียงลำพัง ฉันไม่รู้ว่ามีใคร จะไปกับฉันบ้าง จนวันหนึ่งเธอนั้นเข้ามา เดินข้างๆกัน เธอทำให้ฉันมั่นใจ ไม่ว่ามันจะร้อนจะหนาวแค่ไหน ขอให้มีเธอ อยากให้เธออยู่ ให้เธออยู่ แม้จะท้อแค่ไหน ถ้าได้เห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้ (ไม่กลัว) ฉันไม่คิดว่ามีใคร จะดีกับฉันได้ เท่าที่เธอนั้นมีให้กัน ฉันนั้นหวังว่าสักวัน จะตอบแทนให้ได้ เท่าที่เธอให้ฉันก็พอ