ไม่ต่างกัน (ost.คิดถึงวิทยา)

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ต่างกัน 25hours

G | G |Am | Am |C | C |G G |

เธอGเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นAmไรฉันไม่เห็นCหรอก  แต่ฉันก็รู้Gสึกรู้Gไหมว่าความคิดถึงมันหน้าตาเป็นเช่นAmไรฉันไม่รู้Cหรอก  แต่ฉันก็รู้Gสึก

ไม่ต่าGงกันกับใจฉันหรAmอกสิ่งนั้นที่เธอสัมผัCส  เราต่างรับรู้มันด้วยGใจบางGสิ่ง เราอาจไม่เห็นมันด้วAmยตาแต่เรารับรู้มันด้วยCใจ  เราไม่ต่างGกัน

ทุกGครั้งที่เหงา แค่มีเธอก็ทำชื่นAmใจและฉันมั่นCใจ.. ว่าเธอก็รู้Gสึก

ไม่ต่างGกันกับใจฉันหรAmอกสิ่งนั้นที่เธอสัมผัCส เราต่างรับรู้มันด้วยGใจบางGอย่าง ไม่อาจมองเห็นมันด้วยAmตาแต่เรารับรู้มันด้วยCใจ เราไม่ต่างGกัน

 A#  ลมเย็นที่เธอสัมผัส ไม่ต่างFกับฉันเท่าไร A#  ไออุ่นยามเช้าของทุกวัน   C

ก็เหมือนDว่ามันไม่ต่างGกันกับใจฉันเลAmสิ่งนั้นที่เธอสัมผัCส เราต่างรับรู้มันด้วยGใจบางGอย่าง ไม่อาจมองเห็นมันด้วยAmตาแต่เรารับรู้มันด้วยCใจ  เราไม่ต่างGกัน

G | G |Am | Am |C | C |G | G |
G | G |Am | Am |C | C |G | G |
G | G |Am | Am |C | C |G | G |G |ฟังเพลง - ไม่ต่างกัน 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง ไม่ต่างกัน (ost. คิดถึงวิทยา) 25 hours เธอเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นไร ฉันไม่เห็นหรอก แต่ฉันก็รู้สึก รู้ไหมว่าความคิดถึงมันหน้าตาเป็นเช่นไร ฉันไม่รู้หรอก แต่ฉันก็รู้สึก ไม่ต่างกันกับใจฉันหรอก สิ่งนั้นที่เธอสัมผัส เราต่างรับรู้มันด้วยใจ บางสิ่ง เราอาจไม่เห็นมันด้วยตา แต่เรารับรู้มันด้วยใจ เราไม่ต่างกัน ทุกครั้งที่เหงา แค่มีเธอก็ทำชื่นใจ และฉันมั่นใจ ว่าเธอก็รู้สึก ไม่ต่างกันกับใจฉันหรอก สิ่งนั้นที่เธอสัมผัส เราต่างรับรู้มันด้วยใจ บางอย่าง ไม่อาจมองเห็นมันด้วยตา แต่เรารับรู้มันด้วยใจ เราไม่ต่างกัน ลมเย็นที่เธอสัมผัส ไม่ต่างกับฉันเท่าไร ไออุ่นยามเช้าของทุกวัน ก็เหมือนว่ามันไม่ต่างกันกับใจฉันเลย สิ่งนั้นที่เธอสัมผัส เราต่างรับรู้มันด้วยใจ บางอย่าง ไม่อาจมองเห็นมันด้วยตา แต่เรารับรู้มันด้วยใจ เราไม่ต่างกัน