สุขาอยู่หนใด

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุขาอยู่หนใด 25hours

ใครD#บางคนเคยบอกว่ารักA#ฉันมากมายแต่พอFmนานไป ทำไมจากรักA#กลายเป็นเกลียดก็เป็D#นคนดี ก็เป็นคนมีA#ความฝันแล้วทำFmไมคนอย่างฉันถึงไม่มีใA#ครสนใจ

ก็มีD#เงินทอง ก็มีรถเก๋A#งคันใหญ่ ๆแต่ภาFmยในใจทำไมไม่เห็นA#มีคำตอบ

Oh whCmy why whyA# why ?ความG#สุขมันหายไปตั้งแต่A#ตอนไหน

สุขาD#อยู่หนใด ความงดงามA#อยู่ที่ใดมันซ่อนอยู่Fmที่ใคร ซ่อนอยู่A#ที่ใครชีวิตD#ที่ต้องการ สิ่งที่ใจA#เราต้องการมันซ่อนอยู่Fmที่ใด ซ่อนอยู่A#ที่ใด ซ่อนอยู่D#ที่ใด

ใครD#บางคนเคยบอกว่าฉันA#ต้องรุ่นใหญ่ต้องเดิFmนนำใคร ต้องไปเป็นคA#นที่เหนือกว่าต้องเป็D#นคนดัง ต้องเป็นคนมีA#ความหมายแล้วต้อFmงลงทุนเท่าไรถึงจะมีA#ใครหันมอง

ต้องออกD#เดินทาง ต้องออกไปพบA#โลกกว้างไกลต้องเดินFmทางไปเท่าไรจึงพบA#เจอคำตอบ

* | ** |

D# | A# |Fm | A# |
D#/G | A# |Fm | A# |
D# | A# |Fm | A# |

* | ** |

D# | A# | Fmฮ...สุขA#ที่ตามหาอยู่ที่D#ใด..   A#   ซ่อนอยู่Fmที่ใคร   A#D# | A# | Fmฮ...สุขA#ที่ตามหาอยู่ที่D#ใด..   A#   ซ่อนอยู่Fmที่ใคร   A#ฟังเพลง - สุขาอยู่หนใด 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง สุขาอยู่หนใด 25 hours ใครบางคนเคยบอกว่ารักฉันมากมาย แต่พอนานไป ทำไมจากรักกลายเป็นเกลียด ก็เป็นคนดี ก็เป็นคนมีความฝัน แล้วทำไมคนอย่างฉันถึงไม่มีใครสนใจ ก็มีเงินทอง ก็มีรถเก๋งคันใหญ่ๆแต่ภายในใจทำไมไม่เห็นมีคำตอบ Oh why why why why ? ความสุขมันหายไปตั้งแต่ตอนไหน สุขาอยู่หนใด ความงดงามอยู่ที่ใด มันซ่อนอยู่ที่ใคร ซ่อนอยู่ที่ใคร ชีวิตที่ต้องการ สิ่งที่ใจเราต้องการ มันซ่อนอยู่ที่ใด ซ่อนอยู่ที่ใด ซ่อนอยู่ที่ใด ใครบางคนเคยบอกว่าฉันต้องรุ่นใหญ่ ต้องเดินนำใคร ต้องไปเป็นคนที่เหนือกว่า ต้องเป็นคนดัง ต้องเป็นคนมีความหมาย แล้วต้องลงทุนเท่าไรถึงจะมีใครหันมอง ต้องออกเดินทาง ต้องออกไปพบโลกกว้างไกล ต้องเดินทางไปเท่าไรจึงพบเจอคำตอบ โฮ สุขที่ตามหาอยู่ที่ใด ซ่อนอยู่ที่ใคร โฮ สุขที่ตามหาอยู่ที่ใด ซ่อนอยู่ที่ใคร