ถามจันทร์

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถามจันทร์ 25hours

Amaj7 | Amaj7 |Dmaj9 | Dmaj9 |
Amaj7 | Amaj7 |Dmaj9 | Dmaj9 |

ฉันAmaj7เคย..อยากลองเป็นDmaj9พระจันทร์ลอยขึ้นฟ้Bmาสักวัน ได้งั้นคงEดีพบAmaj7เธอ.. จึงเข้าใจDmaj9ได้ทันทีบนท้องฟ้Bmามีแต่ฟ้า ไม่มีของดีE

อยู่บนนั้F#mน.. มีแค่ดาวกับฟ้C#mา..อยู่ตรงนี้F#m.. อาจจะดีมากกC#mว่าได้ใกล้เธBmอ.. ยามผู้คนนิEทรา

ถามAmaj7จันทร์ ข้างบนดีDmaj9หรือเปล่ามีแค่ฟ้าBmกับดาว เคยเหงาบ้างEไหมฉันAmaj7เอง..ก็เคยเหงDmaj9าไม่มีใครแต่วันนี้Bmมีที่รักอยู่เคียงหัวใE

* |

F#m | F#m |C#m | C#m |
F#m | F#m |C#m | C#m |

* |

อยู่บนนั้F#mน.. มีแค่ดาวกับฟ้C#mา..อยู่ตรงนี้F#m.. อาจจะดีมากกC#mว่าได้ใกล้เธBmอ  ได้อยู่ตรงนี้E เพียงฉันและเธอ

Amaj7 | Amaj7 |Dmaj9 | Dmaj9 |
Bm | Bm |E | E |

Amaj7 | Amaj7 |Dmaj9 | Dmaj9 |
Bm | Bm |E | E |Amaj7 |ฟังเพลง - ถามจันทร์ 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง ถามจันทร์ 25 hours ฉันเคย อยากลองเป็นพระจันทร์ ลอยขึ้นฟ้าสักวัน ได้งั้นคงดี พบเธอ จึงเข้าใจได้ทันที บนท้องฟ้ามีแต่ฟ้า ไม่มีของดี อยู่บนนั้น มีแค่ดาวกับฟ้า อยู่ตรงนี้ อาจจะดีมากกว่า ได้ใกล้เธอ ยามผู้คนนิทรา ถามจันทร์ ข้างบนดีหรือเปล่า มีแค่ฟ้ากับดาว เคยเหงาบ้างไหม ฉันเอง ก็เคยเหงาไม่มีใคร แต่วันนี้มีที่รักอยู่เคียงหัวใจ อยู่บนนั้น มีแค่ดาวกับฟ้า อยู่ตรงนี้ อาจจะดีมากกว่า ได้ใกล้เธอ ได้อยู่ตรงนี้ เพียงฉันและเธอ