เธอเอาใจฉันไป

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เธอเอาใจฉันไป 25hours

B | E |B | E |

Bยายามไม่ฝันไปไกลไม่อยาEกจะกลับไปวันร้าย  ๆรัC#m7กใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่ารักEใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า

B | E |B | E |

กลัBวจะปีนจนสูงเกินไปจนกลับEลงมาที่เดิมไม่ไหวรัC#m7กใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่ารักEใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า

B | E |B | E |

 C#m7  บอกฉันที  ให้มั่D#m7นใจ C#m7  บอกฉันสิ..ว่าไม่ใช่F#แค่ฝัน

เธอBเอาใจฉันไป  เธอEกุมมันเอาไว้เธอBเอาใจฉันไป  โอ๊Eะ โอ๊ะ โอ...

B | E |B | E |

ใจBจะทำให้แข็งยังไงแต่เธEอก็ทำให้มันละลายรัC#m7กใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่ารักEใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า

B | E |B | E |

* | ** |

B | E |B | E |
B | E |B | E |
B | E |B | E |

* | ** | ** |

B | E | | ( x4 )ฟังเพลง - เธอเอาใจฉันไป 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง เธอเอาใจฉันไป 25 hours พยายามไม่ฝันไปไกล ไม่อยากจะกลับไปวันร้ายๆรักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า กลัวจะปีนจนสูงเกินไป จนกลับลงมาที่เดิมไม่ไหว รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า บอกฉันที ให้มั่นใจ บอกฉันสิ ว่าไม่ใช่แค่ฝัน เธอเอาใจฉันไป เธอกุมมันเอาไว้ เธอเอาใจฉันไป โอ๊ะ โอ๊ะ โอ ใจจะทำให้แข็งยังไง แต่เธอก็ทำให้มันละลาย รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า รักใช่หรือเปล่า ใช่รักหรือเปล่า