ในวันที่เขาต้องไป

  25hours   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ในวันที่เขาต้องไป 25hours

Bm | C |
Bm | C |

ในG..วันที่เขาต้องไปBm  เธอว่าเธอไม่เหลือAmใคร   DในG..วันที่เขาต้องไปBm  รู้ว่าเธอนั้นเสียAmใจ    D

 Em  ไม่ต้องคิดไม่ต้องบอG7กว่าไม่มีใคCอยากให้เธอได้Bm A7เข้าใจ  อยากให้เธอนั้นคิดใD Dsus4หม่

ฉันGยังอยู่ ฉันยังBmรักเธออยู่ขอCให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัDฉันGยังอยู่ ฉันยังBmรักเธออยู่ขอCให้เธอได้รู้ว่าทุกวัDน..ฉันจะ(ยังอยู่)

G C |
Bm | C |
Bm | C |

ในG..วันที่เขาต้องไปBm  ไม่ต้องกลัวฉันยังAmอยู่(อยู่Dข้างเธอทุกวัน)ในG..วันที่เขาต้องไปBm เธอจะยังเห็นฉันAmอยู่(อยู่Dข้างเธอเรื่อยไป)

** |

อยู่Emกับเธอได้ทุกเวลาถ้าอยากA7ได้ความหวังดีจากฉัCmaj7น  จะมีให้ทุกGวัน

Am | C | G |
Am | D | Dsus4 |

* | ** | ** | *** |ฟังเพลง - ในวันที่เขาต้องไป 25 hours - YouTube

เนื้อเพลง ในวันที่เขาต้องไป 25 hours ใน วันที่เขาต้องไป เธอว่าเธอไม่เหลือใคร ใน วันที่เขาต้องไป รู้ว่าเธอนั้นเสียใจ ไม่ต้องคิดไม่ต้องบอกว่าไม่มีใคร อยากให้เธอได้เข้าใจ อยากให้เธอนั้นคิดใหม่ ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ไว้แล้วกัน ฉันยังอยู่ ฉันยังรักเธออยู่ ขอให้เธอได้รู้ว่าทุกวัน ฉันจะ(ยังอยู่) ใน วันที่เขาต้องไป ไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ (อยู่ข้างเธอทุกวัน) ใน วันที่เขาต้องไป เธอจะยังเห็นฉันอยู่ (อยู่ข้างเธอเรื่อยไป) อยู่กับเธอได้ทุกเวลา ถ้าอยากได้ความหวังดีจากฉัน จะมีให้ทุกวัน