ฮักซั่วๆ

  เอ๋ พัชรพร   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักซั่วๆ เอ๋ พัชรพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: อาร์ท ร็อคแอนด์ลาวติดต่องานแสดง: 0986192329, 0860069906, 0826456646

C G/B | Am G |F | G |C | C |

ความฮักซั่วๆC เอาไปตั๋G/Bวผู้อื่นโลดอ้Amายโปรดอย่Gามาทำร้ายFใจ เพราะน้ำตDmาคงไหลกระเซ็Gยามน้องCฮัก น้องกะฮักG/Bจนเผื่อใจบ่เป็Amยามเจ็Gบเลยเจ็บFเน้น ๆสาธุเด้Dmอหรือเป็นย้อนกรรมเวGรของใจน้องCนี้..

บ่ต้องมาเว้Cา..ว่าอ้าEmยฮักน้องส่ำใด๋Amเก็บความฮัGกของอ้ายคืนFไปแค่เศษใDmจน้องกะบ่ต้องกาGปากกะบอกว่าฮัCก แต่ไEmปกับเขาคนนั้Amอ้ายสองคGนมีความสัมพัFนธ์..แบบใด๋Dmน้องกะพอGสิฮู้..

คนใจร้าFย แกล้งฮักบ่ยากปานEm Amใด๋แต่คนจริงใDmจ ฮู้บ่ว่าแกล้งเจ็บGบ่เป็น

** |

F | C |Dm G | C G |
F | Em Am |Dm G | C |

* | ** |

ยามน้องCฮัก น้องกะฮักEmจนเผื่อใจบ่เป็Amยามเจ็Gบเลยเจ็บFเน้น ๆสาธุเด้Dmอหรือเป็นย้อนกรรมเวรGของใจน้องCนี้สาธุเด้Fอหรือเป็นย่อนกรรมเวGร..แต่ชาติปางใCด๋..ฟังเพลง - ฮักซั่วๆ เอ๋ พัชรพร - YouTube

เนื้อเพลง ฮักซั่วๆ เอ๋ พัชรพร ความฮักซั่วๆ เอาไปตั๋วผู้อื่นโลดอ้าย โปรดอย่ามาทำร้ายใจ เพราะน้ำตาคงไหลกระเซ็น ยามน้องฮัก น้องกะฮักจนเผื่อใจบ่เป็น ยามเจ็บเลยเจ็บเน้นๆสาธุเด้อหรือเป็นย้อนกรรมเวรของใจน้องนี้ บ่ต้องมาเว้า ว่าอ้ายฮักน้องส่ำใด๋ เก็บความฮักของอ้ายคืนไป แค่เศษใจน้องกะบ่ต้องการ ปากกะบอกว่าฮัก แต่ไปกับเขาคนนั้น อ้ายสองคนมีความสัมพันธ์ แบบใด๋น้องกะพอสิฮู้ คนใจร้าย แกล้งฮักบ่ยากปานใด๋ แต่คนจริงใจ ฮู้บ่ว่าแกล้งเจ็บบ่เป็น ยามน้องฮัก น้องกะฮักจนเผื่อใจบ่เป็น ยามเจ็บเลยเจ็บเน้นๆสาธุเด้อหรือเป็นย้อนกรรมเวรของใจน้องนี้ สาธุเด้อหรือเป็นย่อนกรรมเวร แต่ชาติปางใด๋