ทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง

  ToNy_GospeL   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง ToNy_GospeL
เนื้อร้อง: KufaOA studioทำนอง: The Cab

Bm | G |D | A |
Bm | G |D | A |

Angel With A ShotBmgun Shotgun ShoGtgunAngel With A ShoDtgun Shotgun ShoAtgun

 Bm  หยิบปืนขึ้นมา  G  ศึกเริ่มแล้วหนา D  ตอนนี้ไม่อาจไว้ใจใครAได้ Bm  ถ้ารักคือรบ  G  ฉันก็จะรบ D  ด้วยหัวใจที่มันพร้อAมตาย

เขาว่ากันว่Bmาก่อนศึกครั้งไหGควรรู้ให้ดีว่าเรDานั้นทำเพื่อใคAผู้เดียวที่ฉันต้องกาBmรปกป้องใช่ไหGด้วยรักที่มีในใDจ ฉันพร้อมจะสู้ต่อไปA

ทูตสรรค์ที่มาพร้อมลูกBmซอง สู้จนกว่าจะได้Gชัยฉันไม่แคร์อะไDร แม้สรวงสวรรค์จะลืAแต่ฉันทิ้งความคิดนั้นBmไป เพื่อจะเคียงข้างเธGขอแค่เพียงได้เจDอ ฉันนั้นตัองกาAจะBm | Gอยู่...ใช้ชีวิDต ไม่ใช่รอดตาAย.. ไปวัน ๆ

 Bm  ชัยที่ได้มา  G  ต้องยอมชั่วช้า D  มันไม่ได้แปลว่าฉันท้อAใจ Bm  หลังเรื่องอยู่ตาย   G  แล้วมาผ่อนคลาย D  สงครามพรุ่งนี้ฉันอาจต้องAตาย

* | ** |

Bm | G |D | A |Bm | G |D | A |
Bm | G |D | A |Bm | G |D | A |

ทูตสรรค์ที่มาพร้อมลูกBmซอง สู้จนกว่าจะได้Gชัยฉันไม่แคร์อะไรD แม้สรวงสวรรค์จะลืA

ทูตสรรค์ที่มาพร้อมลูกBmซอง สู้จนกว่าจะได้Gชัยฉันไม่แคร์อะไรD แม้สรวงสวรรค์จะลืAแต่ฉันทิ้งความคิดนั้นBmไป เพื่อจะเคียงข้างเธGขอแค่เพียงได้เจDอ ฉันปรารถนAจะBm | Gอยู่...ใช้ชีวิDต ไม่ใช่รอดตาAย.. ไปวัน ๆฉันจBm | Gะอยู่...และจะซ่อDน ซ่อน ซ่อAนปีกฉันเอาไว้

เขาว่ากันว่Bmาก่อนศึกครั้งไหGควรรู้ให้ดีว่าเรDานั้นทำเพื่อใคAผู้เดียวที่ฉันต้องกาBmรปกป้องใช่ไหGด้วยรักที่มีในDใจ ฉันพร้อมจะสู้ต่อAไปฟังเพลง - ทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง ToNy_GospeL - YouTube

เนื้อเพลง ทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง ToNy_GospeL Angel With A Shotgun ภาษาไทย Thai Version Angel With A Shotgun Shotgun Shotgun Angel With A Shotgun Shotgun Shotgun หยิบปืนขึ้นมา ศึกเริ่มแล้วหนา ตอนนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้ ถ้ารักคือรบ ฉันก็จะรบ ด้วยหัวใจที่มันพร้อมตาย เขาว่ากันว่าก่อนศึกครั้งไหน ควรรู้ให้ดีว่าเรานั้นทำเพื่อใคร ผู้เดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหม ด้วยรักที่มีในใจ ฉันพร้อมจะสู้ต่อไป ทูตสรรค์ที่มาพร้อมลูกซอง สู้จนกว่าจะได้ชัย ฉันไม่แคร์อะไร แม้สรวงสวรรค์จะลืม แต่ฉันทิ้งความคิดนั้นไป เพื่อจะเคียงข้างเธอ ขอแค่เพียงได้เจอ ฉันนั้นตัองการ จะอยู่ ใช้ชีวิต ไม่ใช่รอดตาย ไปวันๆ ชัยที่ได้มา ต้องยอมชั่วช้า มันไม่ได้แปลว่าฉันท้อใจ หลังเรื่องอยู่ตาย แล้วมาผ่อนคลาย สงครามพรุ่งนี้ฉันอาจต้องตาย ทูตสรรค์ที่มาพร้อมลูกซอง สู้จนกว่าจะได้ชัย ฉันไม่แคร์อะไร แม้สรวงสวรรค์จะลืม ทูตสรรค์ที่มาพร้อมลูกซอง สู้จนกว่าจะได้ชัย ฉันไม่แคร์อะไร แม้สรวงสวรรค์จะลืม แต่ฉันทิ้งความคิดนั้นไป เพื่อจะเคียงข้างเธอ ขอแค่เพียงได้เจอ ฉันปรารถนา จะอยู่ ใช้ชีวิต ไม่ใช่รอดตาย ไปวันๆฉันจะอยู่ และจะซ่อน ซ่อน ซ่อนปีกฉันเอาไว้ เขาว่ากันว่าก่อนศึกครั้งไหน ควรรู้ให้ดีว่าเรานั้นทำเพื่อใคร ผู้เดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหม ด้วยรักที่มีในใจ ฉันพร้อมจะสู้ต่อไป