พังสลาย

 เบิ้ล ปทุมราช อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พังสลาย เบิ้ล ปทุมราช Rsiam
เนื้อร้อง/ทำนอง: เบิ้ล ปทุมราชเรียบเรียง: เอ็ม นาโนนสังกัดค่าย: อาร์สยาม, Rsiam

C# | Fm |F# | G# |
C# | Fm |F# | G# |

เกี่ยวก้อยกันไว้C#.. ให้คำสัญFmญา..น้องยังเว้าว่F#า.. เฮาสิฮักG#แพง..

อย่าให้ผู้ใด๋C#.. แยกใจที่ฮักFmมั่น..แม้ตายจากF#กัน.. วิญญาณอย่าไปไสG#..อ้ายเจ็A#mบ มันพังสลFmายเห็นแล้วสิไห้F#.. ฮืG# | G#อ.. .

ขาดเจ้าไปC# อ้ายก็เหมืG#/Cอนคนไร้วิญA#mญาณเหลืG#อแค่เพียงสังขF# Fmาร..รอวัD#mนสิโหยดพัG#คั่นอ้ายตาC#ย เฮ็ดบุญG#/Cให้แหน่เด้อนาA#mกรวดน้ำG#สวดมนต์ให้บ้F# Fmาง..ชาติหน้D#mาให้ได้ เฮียงข้าG#ง เป็นผัวของเจ้(C#)

C# | G# |A#m | G# |

F# G# | Fm A#m |
F# G# | C# G# |

* | ** |

C# | Fm |A#m | G# |
F# Fm | D#m |

น้อG#งนั้นมีผัวแล้C#ว.. เจ้าบ่คือเก่าแล้A#mว..ฮักเฮาไร้วี่F#แวว เจ้าถิ่มสัญญG#อ้ายจุกแฮงหลC#าย.. ใFmจเริ่มอ่อนล้A#mเป็G#นแค่หนูลองยF#า สุดท้Fmายต้องเจ็บนาD#mฮัG#กมันพังสลาย...

C# G#/C | A#m G# |
F# Fm | D#m G# | C# |คอร์ดเพลง พังสลาย เบิ้ล ปทุมราช Rsiam

เนื้อเพลง พังสลาย เบิ้ล ปทุมราช Rsiam เกี่ยวก้อยกันไว้ ให้คำสัญญา น้องยังเว้าว่า เฮาสิฮักแพง อย่าให้ผู้ใด๋ แยกใจที่ฮักมั่น แม้ตายจากกัน วิญญาณอย่าไปไส อ้ายเจ็บ มันพังสลาย เห็นแล้วสิไห้ ฮือ ขาดเจ้าไป อ้ายก็เหมือนคนไร้วิญญาณ เหลือแค่เพียงสังขาร รอวันสิโหยดพัง คั่นอ้ายตาย เฮ็ดบุญให้แหน่เด้อนาง กรวดน้ำสวดมนต์ให้บ้าง ชาติหน้าให้ได้ เฮียงข้าง เป็นผัวของเจ้า น้องนั้นมีผัวแล้ว เจ้าบ่คือเก่าแล้ว ฮักเฮาไร้วี่แวว เจ้าถิ่มสัญญา อ้ายจุกแฮงหลาย ใจเริ่มอ่อนล้า เป็นแค่หนูลองยา สุดท้ายต้องเจ็บนาน ฮักมันพังสลาย