ไม่เข้าใจ

 2T FLOW BOSSSICK แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เข้าใจ BOSSSICK x 2T FLOW
เนื้อร้อง/ทำนอง: BOSSSICK, 2T​ FLOW​ดนตรี/โปรดิวเซอร์: ZEEBEER​

F#maj7 | C# |F#maj7 | C# G#7 |
F#maj7 | C# |F#maj7 | C# G#7 |

ไม่เข้าใจF#maj7เลยจริง ๆให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุC#ดที่ฉันนั้นเคยเจอมายอมให้เธF#maj7อเป็น My Queen​ให้เธอเป็น Queen ของฉันคนเดีC#ยวและฉันก็คือราชG#7แต่เธอดันไปกับโจรสลัF#maj7ด ​ที่ยศมันแค่กะลาสีฉันมีพระราชวัC#ง​และทรัพย์สมบัติเธอพร้อมขอให้เธอยอF#maj7ม จะทำทุกอย่างเพื่อเธอแต่เธอก็ทิ้งฉันไปC# โอ้ยฉันไม่อยากเชื่อเลG#7

เธอต้องกาF#maj7รในสิ่งใด.. ฉันจะC#ให้ทุกอย่าง..ขอเพียF#maj7งเธอมีใจ.. อย่าทิ้งฉัC#นได้เปล่G#7า..

เธอเป็นดัF#maj7งเจ้าหญิง​ เธอเป็นคนในฝันเธอคือคC#นที่ฉันต้องการเธอดันไF#maj7ปกับเขา เธอทิ้งฉันเอาไว้มันคือสิ่งC#ที่ยังไม่เข้าใจG#7เลย

จับมือถือแขF#maj7นดูแลเป็นกันเองเสียดายเธอไม่ใช่ Girl friendมันผิดที่รัC#กที่มันไม่ชัดเจนสวนทางไปคนล่ะเลนความรักของเF#maj7รามันคงสายไปyaในใจเธอไม่มีสายใยyaวันนั้C#นที่เธอไปมองใครที่ฉันไม่เห็G#7นก็แค่ลองใจ

ฉันยังจมF#maj7และเพ้อตอนหลับตาโลกหมุนแต่เธอไม่กลับมาความรู้สึC#กข้างในฉันยังคง​เห็นเธอคนเดิม ที่หายไปกลับตาอยู่กับเF#maj7ขา เธอสะ​บาย​ดีไหมอยู่กับเขาเธอเป็นอย่างไรหยดน้ำตาC#ที่มันลินไหลฉันคิดถึงเธG#7อ เธอได้ยินไหม

มองดูท้องฟ้F#maj7า ดวงดาวยังคู่จันทร์​มามองที่ฉัน ทำไมไม่คู่เธอคืออันที่จริC#งเธอไม่ได้รักกันเธอไปรักมันฉันเองก็ SADเลย

ฉันมีเพชร​พF#maj7ลอย ​และก็แหวน​เงินทองเอามากองให้เธอได้มากกว่าเธอต้องกาC#รเป็นประสาทหรือวิมารฉันสามารถ​ให้เG#7ธอได้ทุกอย่าง

* |

F#maj7 | C# |F#maj7 | C# G#7 |ฟังเพลง - ไม่เข้าใจ BOSSSICK x 2TFLOW - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เข้าใจ BOSSSICK x 2TFLOW ไม่เข้าใจเลยจริงๆให้เธอเป็นหญิงที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นเคยเจอมา ยอมให้เธอเป็น My Queen​ ให้เธอเป็น Queen ของฉันคนเดียวและฉันก็คือราชา แต่เธอดันไปกับโจรสลัด ​ที่ยศมันแค่กะลาสี ฉันมีพระราชวัง​และทรัพย์สมบัติเธอพร้อม ขอให้เธอยอม จะทำทุกอย่างเพื่อเธอ แต่เธอก็ทิ้งฉันไป โอ้ยฉันไม่อยากเชื่อเลย เธอต้องการในสิ่งใด ฉันจะให้ทุกอย่าง ขอเพียงเธอมีใจ อย่าทิ้งฉันได้เปล่า เธอเป็นดังเจ้าหญิง​ เธอเป็นคนในฝัน เธอคือคนที่ฉันต้องการ เธอดันไปกับเขา เธอทิ้งฉันเอาไว้ มันคือสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเลย จับมือถือแขนดูแลเป็นกันเอง เสียดายเธอไม่ใช่ Girl friend มันผิดที่รักที่มันไม่ชัดเจน สวนทางไปคนล่ะเลน ความรักของเรามันคงสายไปya ในใจเธอไม่มีสายใยya วันนั้นที่เธอไปมองใคร ที่ฉันไม่เห็นก็แค่ลองใจ ฉันยังจมและเพ้อตอนหลับตา โลกหมุนแต่เธอไม่กลับมา ความรู้สึกข้างในฉันยังคง​ เห็นเธอคนเดิม ที่หายไปกลับตา อยู่กับเขา เธอสะ​บาย​ดีไหม อยู่กับเขาเธอเป็นอย่างไร หยดน้ำตาที่มันลินไหล ฉันคิดถึงเธอ เธอได้ยินไหม มองดูท้องฟ้า ดวงดาวยังคู่จันทร์​ มามองที่ฉัน ทำไมไม่คู่เธอ คืออันที่จริงเธอไม่ได้รักกัน เธอไปรักมันฉันเองก็ SADเลย ฉันมีเพชร​พลอย ​และก็แหวน​เงินทอง เอามากองให้เธอได้มากกว่า เธอต้องการเป็นประสาทหรือวิมาร ฉันสามารถ​ให้เธอได้ทุกอย่าง