ลับตา (My Mind's Eye)

 Diaries สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลับตา Diaries
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tanachot Kanjanavijit, Zixnas Kikiเรียบเรียง: Kundis Hirunyashthiti, K-disดนตรี: Diaries, Tanachot Kanjanavijit, Kundis Hirunyashthiti, Pitan Kunsornโปรดิวเซอร์: Nakarin Teerapenun, Golf T-Boneสังกัดค่าย: LOVEiSติดต่องานแสดง: 0814252926, 0812345966, 0956495544

C F | Am G |
C F | Am G |

เราCได้สบตา เราFได้ถูกใจเราAmได้ห่วงใย เหมือGนใจเดียวกันเราCได้ผูกพัน ทุกF ๆ คืนวันเคียAmงข้างกอดและแค่Gเธอกับฉัน..

C F | Am G |
C F | Am G |

คิดFถึงทุกคืน ตอนที่ลับGตาคิดCถึงมองหา..เธอที่หาFmaj7ยไป

คิดFถึงทุกคืน ตอนที่ลับGตาฉันCยังมองหา..เธอที่หาFmaj7ยไป..

F | G |

เพียCงแค่ใส่ใจ ขอFแค่ใส่ใจเข้Amาไปอยู่ใน..ดวงGใจเดียวกันเพียCงแค่หลับตา ทุกF ๆ คืนวันเคียAmงข้างกอดและแค่Gเธอกับฉัน..

C F | Am G |
C F | Am G |

* | * | * | ** |

** | * | ** |

คิดFถึง.. ตอนที่ลับGตาฉันCยังมองหา..เธอที่GหายไAmป..ฟังเพลง - ลับตา Diaries - YouTube

เนื้อเพลง ลับตา Diaries เราได้สบตา เราได้ถูกใจ เราได้ห่วงใย เหมือนใจเดียวกัน เราได้ผูกพัน ทุกๆคืนวัน เคียงข้างกอดและแค่เธอกับฉัน คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา คิดถึงมองหา เธอที่หายไป คิดถึงทุกคืน ตอนที่ลับตา ฉันยังมองหา เธอที่หายไป เพียงแค่ใส่ใจ ขอแค่ใส่ใจ เข้าไปอยู่ใน ดวงใจเดียวกัน เพียงแค่หลับตา ทุกๆคืนวัน เคียงข้างกอดและแค่เธอกับฉัน คิดถึง ตอนที่ลับตา ฉันยังมองหา เธอที่หายไป