ความฮักสั่วๆ

  กอล์ฟ สุทธิพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความฮักสั่วๆ กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ความฮักสั่วๆG# เอาไปตั๋Cmวผู้อื่นโลดFmหล่าอย่ามาฮักอ้ายสC#า เพราะน้ำตาD#คงไหลกระเซ็นยามอ้ายG#ฮัก อ้ายกะฮัCmกจนเผื่อใจบ่เป็Fmยามเจ็D#บเลยเจ็บC#เน้น ๆสาธุเด้A#mอหรือเป็นย้อนกรรมเวD#ร..ของใจอ้าG#ยนี้.. (D#)

G# Cm | Fm |C# D# | G# D# |

บ่ต้องมาเว้G#า..ว่าเจ้Cmาฮักอ้ายส่ำใFmด๋เก็บความฮัD#กของเจ้าคืนC#ไปแค่เศษใจD#อ้ายกะบ่ต้องการปากกะบอกว่าฮัG#ก แต่ไCmปกับเขาคนนั้Fmหล่าสองคD#นมีความสัมพัC#นธ์..แบบใด๋D#อ้ายกะฮู้อยู่

คนใจร้าFmยแกล้งฮัก บ่ยากCmปานใด๋แต่คนจริงใจC# ฮู้บ่ว่าแกล้งเจ็บD#บ่เป็น..  D#

** |

G# Cm | Fm |C# D# | G# |

* | ** |

ยามอ้ายG#ฮัก อ้ายกะฮัCmกจนเผื่อใจบ่เป็Fmยามเจ็D#บเลยเจ็บC#เน้น ๆสาธุเด้A#mอหรือเป็นย้อนกรรมเวD#ร..ของใจอ้ายนี้..

C# D# | G# |ฟังเพลง - ความฮักสั่วๆ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง ความฮักสั่วๆ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ความฮักสั่วๆ เอาไปตั๋วผู้อื่นโลดหล่า อย่ามาฮักอ้ายสา เพราะน้ำตาคงไหลกระเซ็น ยามอ้ายฮัก อ้ายกะฮักจนเผื่อใจบ่เป็น ยามเจ็บเลยเจ็บเน้นๆสาธุเด้อหรือเป็นย้อนกรรมเวร ของใจอ้ายนี้ บ่ต้องมาเว้า ว่าเจ้าฮักอ้ายส่ำใด๋ เก็บความฮักของเจ้าคืนไป แค่เศษใจอ้ายกะบ่ต้องการ ปากกะบอกว่าฮัก แต่ไปกับเขาคนนั้น หล่าสองคนมีความสัมพันธ์ แบบใด๋อ้ายกะฮู้อยู่ คนใจร้ายแกล้งฮัก บ่ยากปานใด๋ แต่คนจริงใจ ฮู้บ่ว่าแกล้งเจ็บบ่เป็น ยามอ้ายฮัก อ้ายกะฮักจนเผื่อใจบ่เป็น ยามเจ็บเลยเจ็บเน้นๆสาธุเด้อหรือเป็นย้อนกรรมเวร ของใจอ้ายนี้