ศาสตราจารย์ความเจ็บ

 กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เป็นปรมาจาFรย์ด้านการถืกป๋Amเป็นอัจฉริยDmะด้านการถืกตั๋Amเป็นผู้A#ชำนาญการ..ด้าAmนความชั่วเป็นภารโรGmงเก็บกวาดหัวใจที่เป็นแป้C | Cว..

ชีวิFตมันบ่แม่นละครเAmด้ตอนจบสิได้แฮปปี้Dmเอ็นดิ้งทุกเรื่องทุกตอนไAmชีวิตจริA#งมีทั้งน้ำตามีควาAmมเสียใจน้ำเน่าหลายGmกว่าในละคร บ่อยากเว้าC

ถ้าหากมีFค่าจ้างจากการอกAmหักคงรวยแล้วคงสิซื้Dmอนาท่งใหญ่ไกลลิบตAmเอาความเจ็A#บมาถม กะคือสิเต็AmมพอดีละมันหลาGmยคักสา เจ็บโพดโC | Cพ..

ตำแหน่งเจ็A#บอ้ายชำนาญตำแหน่งคนน่าAmรำคาญ อ้ายDmจองตำแหน่A#งส่วนเกิน..ในชีวิตน้องกะคงCเป็นอ้ายคือเก่า..C

เป็นปรมาจาFรย์ด้านการถืกป๋Amเป็นอัจฉริยDmะด้านการถืกตั๋Amเป็นผู้A#ชำนาญการ..ด้าAmนความชั่วเป็นภารโรGmงเก็บกวาดหัวใจที่เป็นแป้Cตำแหน่งสมหวัFงคงบ่คู่ควรกับเฮAmหน้าที่แห่งความโง่เขDmลาอ้ายชำนาญแล้Amน้ำตาไหA#ลฮ้องไห้เกือบดับAmแนวกูนิลGmะเป็นโปรเฟสชั่นแนCล(ด้านความเสีย(F)ใจ)

F Am | Dm C |A# | C |

* | ** | ** |

กูนิลGmะเป็นโปรเฟสชั่นแนCลด้านความผิดหวัง..

A# | Am |Gm C | F |F |ฟังเพลง - ศาสตราจารย์ความเจ็บ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ เป็นปรมาจารย์ด้านการถืกป๋า เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความชั่ว เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจที่เป็นแป้ว ชีวิตมันบ่แม่นละครเด้ ตอนจบสิได้แฮปปี้เอ็นดิ้งทุกเรื่องทุกตอนไป ชีวิตจริงมีทั้งน้ำตามีความเสียใจ น้ำเน่าหลายกว่าในละคร บ่อยากเว้า ถ้าหากมีค่าจ้างจากการอกหักคงรวยแล้ว คงสิซื้อนาท่งใหญ่ไกลลิบตา เอาความเจ็บมาถม กะคือสิเต็มพอดีละ มันหลายคักสา เจ็บโพดโพ ตำแหน่งเจ็บอ้ายชำนาญ ตำแหน่งคนน่ารำคาญ อ้ายจอง ตำแหน่งส่วนเกิน ในชีวิตน้อง กะคงเป็นอ้ายคือเก่า เป็นปรมาจารย์ด้านการถืกป๋า เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความชั่ว เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจที่เป็นแป้ว ตำแหน่งสมหวังคงบ่คู่ควรกับเฮา หน้าที่แห่งความโง่เขลาอ้ายชำนาญแล้ว น้ำตาไหลฮ้องไห้เกือบดับแนว กูนิละเป็นโปรเฟสชั่นแนล(ด้านความเสียใจ) กูนิละเป็นโปรเฟสชั่นแนลด้านความผิดหวัง