เสียดายที่ยังหายใจ

  กอล์ฟ สุทธิพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียดายที่ยังหายใจ กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ขั่นมื้อนั้Cนอ้ายใจแข็งพEm/Bมื้อนี้อ้ายคงบ่Amต้องเสียเจ้าไEmขั่นมื้อนั้Fนอ้ายบ่รอ..ให้ขาEmลุกไหวขั่นอ้ายคลานไDmปกอดขาเจ้าไว้คงบ่เสียดาGยปานนี้

C | Em/B |F | G |

ขั่นการลิCมมันเฮ็ดได้ง่าEm/Bย กะคงสิดีAmขั่นตอนนี้Cเฮายังจับมือเอาไว้ตรงนี้G/BกะคงสิดีเหลืAmอเกิน

ขั่นมื้อนี้Fเจ้ายังบ่ไปไสGขั่นมื้อนั้นEmเจ้าบ่ปล่อยมืออ้ายAmเดินเดินไกลFไปจากใจ ห่างออกไป คงสุขหลายคงบ่เจ็บGคือจั่งสิตายในมื้อนี้

ขั่นมื้อนั้Cนอ้ายใจแข็งพEm/Bมื้อนี้อ้ายคงบ่Amต้องเสียเจ้าไEmขั่นมื้อนั้Fนอ้ายบ่รอ..ให้ขาEmลุกไหวขั่นอ้ายคลานไDmปกอดขาเจ้าไว้คงบ่เสียดาGยปานนี้เพราะอย่างน้อCยก็ยัง..รั้งเจ้Em/Bาสุดใจจนว่าแฮAmงสุดท้ายที่อ้ายEmมีขั่นมื้อนั้นFอ้ายตายไป คงบ่เจ็บหลาEmยปานนี้แต่มื้อนี้Dmบ่มีเจ้Gา(กะเศร้าปางCตาย)   G

ขั่นมื้อหนึ่งตาCยคงบ่เจ็บหลEm/Bาย บ่เสียดายอีหยัAmขั่นอ้ายกล้าก้าCวขาเข้าไปรั้Em/Bถึงเสียเจ้า แต่อย่าAmงน้อย

อ้าFยกะยังได้ลอGต่อให้น้อEmงบ่คิดเปลี่ยนใจแม้แต่น้อAmขั่นมื้อนั้Fนอ้ายบ่ยอมปล่อยให้เจ้าไGป..หู..

C | Em/B |F | G |
C | Em Am |F | G |

* | * |

แต่มื้อนี้Dmบ่มีเจ้Gา.. คงเสียดายที่ยังหาย..ใจ..

F | Em |Dm G | C |Cmaj7 |ฟังเพลง - เสียดายที่ยังหายใจ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง เสียดายที่ยังหายใจ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ขั่นมื้อนั้นอ้ายใจแข็งพอ มื้อนี้อ้ายคงบ่ต้องเสียเจ้าไป ขั่นมื้อนั้นอ้ายบ่รอ ให้ขาลุกไหว ขั่นอ้ายคลานไปกอดขาเจ้าไว้คงบ่เสียดายปานนี้ ขั่นการลิมมันเฮ็ดได้ง่าย กะคงสิดี ขั่นตอนนี้เฮายังจับมือเอาไว้ตรงนี้ กะคงสิดีเหลือเกิน ขั่นมื้อนี้เจ้ายังบ่ไปไส ขั่นมื้อนั้นเจ้าบ่ปล่อยมืออ้ายเดิน เดินไกลไปจากใจ ห่างออกไป คงสุขหลาย คงบ่เจ็บคือจั่งสิตายในมื้อนี้ ขั่นมื้อนั้นอ้ายใจแข็งพอ มื้อนี้อ้ายคงบ่ต้องเสียเจ้าไป ขั่นมื้อนั้นอ้ายบ่รอ ให้ขาลุกไหว ขั่นอ้ายคลานไปกอดขาเจ้าไว้คงบ่เสียดายปานนี้ เพราะอย่างน้อยก็ยัง รั้งเจ้าสุดใจ จนว่าแฮงสุดท้ายที่อ้ายมี ขั่นมื้อนั้นอ้ายตายไป คงบ่เจ็บหลายปานนี้ แต่มื้อนี้บ่มีเจ้า(กะเศร้าปางตาย) ขั่นมื้อหนึ่งตายคงบ่เจ็บหลาย บ่เสียดายอีหยัง ขั่นอ้ายกล้าก้าวขาเข้าไปรั้ง ถึงเสียเจ้า แต่อย่างน้อย อ้ายกะยังได้ลอง ต่อให้น้องบ่คิดเปลี่ยนใจแม้แต่น้อย ขั่นมื้อนั้นอ้ายบ่ยอมปล่อยให้เจ้าไป หู แต่มื้อนี้บ่มีเจ้า คงเสียดายที่ยังหายใจ