สุขสันต์วันเกิดนะครับ (HBD)

  Witcha   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุขสันต์วันเกิดนะครับ Witcha

Amaj7 | E |
Amaj7 | E |

สุขสันต์วันเกิดนะครัAmaj7บ Happy Birthdayถึงแม้ฉันไม่มีของขวัEญ แต่เพลงนี้เป็นของเธอเอขอให้ได้ทุกอย่างที่ฝัAmaj7น ให้ได้ในสิ่งที่หวังเวลาเธอไม่เหลือใคEร ให้เธอรู้ไว้ว่ายังมีฉัน

* |

Amaj7 | E |
Amaj7 | E |

ขอให้เจอแต่สิ่งดี ๆAmaj7 เรื่องร้ายร้ายให้หายไปและฉันจะอยู่ตรงนี้E จนไม่มีลมหายใจอยากได้อะไรก็ขAmaj7อ ให้เธอสมปรารถนาให้เธอมีความสุขก็พEอ ถ้าเธอรอจะรีบไปหา

* | * |ฟังเพลง - สุขสันต์วันเกิดนะครับ Witcha - YouTube

เนื้อเพลง สุขสันต์วันเกิดนะครับ Witcha สุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday ถึงแม้ฉันไม่มีของขวัญ แต่เพลงนี้เป็นของเธอเอ ขอให้ได้ทุกอย่างที่ฝัน ให้ได้ในสิ่งที่หวัง เวลาเธอไม่เหลือใคร ให้เธอรู้ไว้ว่ายังมีฉัน ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเรื่องร้ายร้ายให้หายไป และฉันจะอยู่ตรงนี้ จนไม่มีลมหายใจ อยากได้อะไรก็ขอ ให้เธอสมปรารถนา ให้เธอมีความสุขก็พอ ถ้าเธอรอจะรีบไปหา