เพื่อน

  Hero-b Mc   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพื่อน Hero b Mc

C# Fm | A#m F#m |

 C#  ฉันยังจำเรื่องดีFmตอนที่เรานั้นผ่าA#m   ผ่าF#mนเรื่องเลวร้ายด้วยกัน C#  นึกถึงตอนที่เรีFmยนแล้วเราทะเลาะกัA#m   ฉัF#mนยังจำไม่จาก..

 C#  โอ๋เพื่อนเอ๋Fmย ไปอยู่ไหA#m   ช่วยส่งข้อควาF#mมมาที่ได้ไหม C#  มันอาจจะเป็Fmนวันสุดท้าA#m   ที่มึงและกูF#mบอกว่าสาย

 C#  คำว่าเพื่Fmอนมันอยู่ในใจA#m   ไม่ว่าจะดีF#mหรือร้าย.. C#  ขอบคุณที่ร่วมสร้Fmางกันมา   ไม่ว่A#mาจะไกลแค่ไหF#mนก็คิดถึงC#ตลอด  Fm   ก็ยังคิA#mดถึง..   F#m   นา ๆC# Fm ๆ ..        โวว A#m F#mๆ ๆ ...

 C#  นึกถึงตอนที่อยู่Fmประถม   ตอนที่ยัA#mงจีบสาวไม่เป็นก็มีเพื่F#mอนมาสอนผม C#  อยู่ด้วยแล้วสุขใFmจไม่อยากให้มึงไปไหA#m   ตอนที่กูนั้นเหงF#mาก็มีมึงข้างกาย

 C#  ผ่านร้อนมาด้วยกัFmน ผ่านหนาวมาด้วยกัA#m   เสียงหัวเราะแล้วรอยยิ้F#mม มันอยู่ในความทรงจำ C#  เพลงนี้กูอยากให้มึFmงได้ฟัง   ถึงมันจะไม่A#mค่อยดัง แต่กูนั่งเขียF#mนสุดกำลัง

โอC#ว จบปีนี้G#จะไปต่อไหน โนA#mไปถึงฝัF#mนอันที่วาดไว้ โอC#ไม่ได้เจG#อมันจะขาดใจ โนA#mปีนี้F#mปีสุดท้C# G#าย..      ของมึงแลA#m F#mะกู

C# G# | A#m F#m |

* | ** |

C# G# | A#m F#m | ( x2 )ฟังเพลง -  คอร์ดเพลง,Hero b Mc,สตริง hero b mc  friends เพื่อน Hero b Mc - YouTube

เนื้อเพลง เพื่อน Hero b Mc ฉันยังจำเรื่องดีตอนที่เรานั้นผ่าน ผ่านเรื่องเลวร้ายด้วยกัน นึกถึงตอนที่เรียนแล้วเราทะเลาะกัน ฉันยังจำไม่จาก โอ๋เพื่อนเอ๋ย ไปอยู่ไหน ช่วยส่งข้อความมาที่ได้ไหม มันอาจจะเป็นวันสุดท้าย ที่มึงและกูบอกว่าสาย คำว่าเพื่อนมันอยู่ในใจ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ขอบคุณที่ร่วมสร้างกันมา ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็คิดถึงตลอด ก็ยังคิดถึง นาๆๆ โววๆๆ นึกถึงตอนที่อยู่ประถม ตอนที่ยังจีบสาวไม่เป็นก็มีเพื่อนมาสอนผม อยู่ด้วยแล้วสุขใจไม่อยากให้มึงไปไหน ตอนที่กูนั้นเหงาก็มีมึงข้างกาย ผ่านร้อนมาด้วยกัน ผ่านหนาวมาด้วยกัน เสียงหัวเราะแล้วรอยยิ้ม มันอยู่ในความทรงจำ เพลงนี้กูอยากให้มึงได้ฟัง ถึงมันจะไม่ค่อยดัง แต่กูนั่งเขียนสุดกำลัง โอว จบปีนี้จะไปต่อไหน โนว ไปถึงฝันอันที่วาดไว้ โอว ไม่ได้เจอมันจะขาดใจ โนว ปีนี้ปีสุดท้าย ของมึงและกู