ฉันรู้ว่ายังมีดาว (Ost.ลูกผู้ชายหัวใจเพชร)

  Hugo   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันรู้ว่ายังมีดาว Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุธี แสงเสรีชน

Dmaj7 Em | G |Dmaj7 | Em |
Dmaj7 Em | G |Dmaj7 | Em |

 D  ปล่อยให้ชีวิตวันหนึ่Gง.. D  ผ่านไปอย่างไร้จุดหมAาย.. F#m  นั่งมองดูฟ้าที่ไร้Emดาว..A  ยิ่งทำให้หวั่นDไหว

 D  ในวันที่ฉันมีเธGอ.. D  แต่งเติมคืนนี้ให้สวยAงาม.. F#m  และทำให้ฟ้าที่มืดEmดำ..ได้AเลือนหายไD | A7ป..

เธอคือดาDวที่ทำให้ฟ้าดูสดใสDmaj7เธอคอยเป็D7นกำลังใจให้เดินGก้าวไปในโลF#mกที่มืดมน และโหGดร้ายเมื่อยาEmมไม่มีใคร..A   (ฉันรู้ว่ายังมีดา(D)ว)

D | Em |D | Em |

 D  เธอให้ความหวังยิ่งใหGญ่.. D  ให้ลืมความทุกข์ที่แล้วAมา.. F#m  เธอมองว่าฉันนั้นมีEmค่า..กว่AาตัวฉันเอD | A7ง..

* |

แต่จะมีดาGวอยูเสมอ แม้จะนาF#mนเท่าไหร่เฝ้ามองฉัGนจากฟากฟ้า..ที่ไกลAแสนไกล..

D | G |D | A |
F#m | G |D | A7 |

* |ฟังเพลง - ฉันรู้ว่ายังมีดาว (เพลงประกอบละคร ลูกผู้ชายหัวใจเพชร) Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง ฉันรู้ว่ายังมีดาว (เพลงประกอบละคร ลูกผู้ชายหัวใจเพชร) Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์ ปล่อยให้ชีวิตวันหนึ่ง ผ่านไปอย่างไร้จุดหมาย นั่งมองดูฟ้าที่ไร้ดาว ยิ่งทำให้หวั่นไหว ในวันที่ฉันมีเธอ แต่งเติมคืนนี้ให้สวยงาม และทำให้ฟ้าที่มืดดำ ได้เลือนหายไป เธอคือดาวที่ทำให้ฟ้าดูสดใส เธอคอยเป็นกำลังใจให้เดินก้าวไป ในโลกที่มืดมน และโหดร้าย เมื่อยามไม่มีใคร (ฉันรู้ว่ายังมีดาว) เธอให้ความหวังยิ่งใหญ่ ให้ลืมความทุกข์ที่แล้วมา เธอมองว่าฉันนั้นมีค่า กว่าตัวฉันเอง แต่จะมีดาวอยูเสมอ แม้จะนานเท่าไหร่ เฝ้ามองฉันจากฟากฟ้า ที่ไกลแสนไกล