คนไม่มีสิทธิ์ (Ost.ลูกผู้ชายหัวใจเพชร)

  Hugo   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนไม่มีสิทธิ์ Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์

C | G/B |F | G |

อยากรู้C..ใจเธG/BอมีฉันหรือเAm G/Bปล่าอยากรู้C..ว่าเธG/Bอได้ยินบ้างไAm Gหมก็เสียFงใจมันบอGก..ว่ารัCกเธอมG/BากมายAmร่ำร้องDm7เรียกภายในใจเท่านั้G

ก็รู้C..ว่าคG/Bงเป็นไปไม่Am G/Bได้ก็ไม่C..ต้องกาG/Bรให้เธอเสีAmยใจ.. Gแค่Fคน ๆ เดีGยว ไม่มีC..ค่าเท่G/Bา.. ไรAmกลัDm7วฉันไปทำลาGย..หัวใจCเธอ

 F  ฉันมันคนไม่มีEm7สิทธิ์   ถ้าคิDm7ดรักเธGอ จะผิดCไหม F  ขอช่วยทำให้ฉันEm7มั่นใจA7..   ว่าเธDmอคือคนนั้น..ที่ฉันGรอ..

ไม่รู้C..ต้องทG/Bนอีกนานเท่าAm G/Bไรไม่รู้C..ต้องรG/Bออีกนานแค่ไAm Gหนไม่รู้Fเลยจริง ๆG ว่าควCรทำเช่G/Bน..ไรAmให้เธDm7อรู้ความในใจG..ว่ารักCเธอ

C G/B | Am7 G/B |
C G/B | Am7 G |
F G | C G/B Am |Dm7 G | C |

* | ** |

ไม่รู้Fเลยจริง ๆG ว่าควCรทำเช่G/Bน..ไรAmให้เธDm7อรู้ว่าในใจG.. ฉันรักCเธอ..ฟังเพลง - คนไม่มีสิทธิ์ (เพลงประกอบละคร ลูกผู้ชายหัวใจเพชร) Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง คนไม่มีสิทธิ์ (เพลงประกอบละคร ลูกผู้ชายหัวใจเพชร) Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์ อยากรู้ ใจเธอมีฉันหรือเปล่า อยากรู้ ว่าเธอได้ยินบ้างไหม ก็เสียงใจมันบอก ว่ารักเธอมากมาย ร่ำร้องเรียกภายในใจเท่านั้น ก็รู้ ว่าคงเป็นไปไม่ได้ ก็ไม่ ต้องการให้เธอเสียใจ แค่คนๆเดียว ไม่มี ค่าเท่า ไร กลัวฉันไปทำลาย หัวใจเธอ ฉันมันคนไม่มีสิทธิ์ ถ้าคิดรักเธอ จะผิดไหม ขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจ ว่าเธอคือคนนั้น ที่ฉันรอ ไม่รู้ ต้องทนอีกนานเท่าไร ไม่รู้ ต้องรออีกนานแค่ไหน ไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่น ไร ให้เธอรู้ความในใจ ว่ารักเธอ ไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่น ไร ให้เธอรู้ว่าในใจ ฉันรักเธอ