ไม่เป็นไร

  Hugo   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เป็นไร Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์

Em | Am |C D | Em |

 Em  บนเส้นทางที่กว้างแสนไกAm   ผ่านเรื่องราวมากมาCย ดีและร้าDยใจมันเย็นชEm Em  ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดาAm   ไม่มีคนเข้าใจC สู้ปัญหDามาเพียงลำพัEm

 C  ไม่เป็นไร   G   ไม่ต้องสน D  ฉันทนไหวอยู่คนเดีEmยว C  ไม่เป็นไร   G   อย่าเสียใจ D  ฉันทนไหวอยู่คนเดีEmยว

 Em  ฉันยอมรับกับสิ่งที่มีAm   ว่ามันคือตัวฉันเอCง แค่ความเหDงาที่ฉันพอใEm Em  เธอคิดว่าซึ้งหรือไAm   ทำดีแล้วทิ้งฉันไCป เรื่องซ้ำ Dๆ ฉันไม่ต้องกาEm

** |

Em | Am |C D | Em |
Em | Am |C D | Em |

** |

Em | Am |C D | Em |
Em | Am |C D | Em |

 Em  แล้วชีวิตมันเปลี่ยนบ้างไหAm   คำตอบก็คือไม่ใช่C ฉันทนไหDวอยู่คนเดีEmยว Em  ไม่เป็นไร   Am  อย่าเสียใจ C  ฉันทนไหDวอยู่คนเดีEmยว Em  ไม่เป็นไร    Am  อย่าเสียใจ C  ฉันทนไหDวอยู่คนเดีEmยวฟังเพลง - ไม่เป็นไร Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์ - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เป็นไร Hugo ฮิวโก้ สิบล้อ เล็ก จุลจักร จักรพงษ์ บนเส้นทางที่กว้างแสนไกล ผ่านเรื่องราวมากมาย ดีและร้ายใจมันเย็นชา ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดาย ไม่มีคนเข้าใจ สู้ปัญหามาเพียงลำพัง ไม่เป็นไร ไม่ต้องสน ฉันทนไหวอยู่คนเดียว ไม่เป็นไร อย่าเสียใจ ฉันทนไหวอยู่คนเดียว ฉันยอมรับกับสิ่งที่มี ว่ามันคือตัวฉันเอง แค่ความเหงาที่ฉันพอใจ เธอคิดว่าซึ้งหรือไง ทำดีแล้วทิ้งฉันไป เรื่องซ้ำๆฉันไม่ต้องการ แล้วชีวิตมันเปลี่ยนบ้างไหม คำตอบก็คือไม่ใช่ ฉันทนไหวอยู่คนเดียว ไม่เป็นไร อย่าเสียใจ ฉันทนไหวอยู่คนเดียว ไม่เป็นไร อย่าเสียใจ ฉันทนไหวอยู่คนเดียว