แค่เราไม่ได้รักกัน

 Indigo สตริง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่เราไม่ได้รักกัน INDIGO อินดิโก
ทำนอง: บัญชา คำลือชา (บลู), เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Muzik Move Records

D | A/C# |Bm | A |

แค่ไม่ตั้งใจD..ในวันนั้A/C#แค่เป็นน้ำมันBmที่ลุกติดไฟAเมื่อเชื้อมันอยู่ใกGล้ แค่ช่วงอารมF#mณ์เผลอใจไม่ได้คิEmดอะไร..ไปมากมาAย..

แค่คนสองคDน..ที่เหงA/C#า..แค่คนรักกัBmนชั่วคราว ในช่วAงเวลาสั้น ๆGแค่เมื่อลืมตF#mาขึ้นมา กลายเป็นฝัEmน เธอก็ไปA

ควรจะลืมไEmด้แล้ว..   D/F#แต่ยังคิดถึGง..เหลือเกิDน..เธอคงลืมไEmปแล้ว..    D/F#ได้แต่บอกตัวเอGงซ้ำ ๆ อยู่เหมือนเดิAม..

แค่เราไม่ได้รัDกกัน..    A/C#แค่มันเป็นเพียงควBmามสัมพันธ์ที่ชั่วครAาวแค่ผ่านมาให้รู้Dสึก และจากกัA/C#นด้วยความว่างเปBmล่าแค่เราAไม่ได้รักกัน(แค่นั้นเอง)

D | A/C# |

อยากกอดให้นาDน..กว่านี้A/C#อยากมีวิธีBmที่ฉันบอกเธAว่ายังรักเท่าไรG  ไม่ใช่แค่อารมF#mณ์เผลอใจเพราะฉันคิEmดอะไร..ไปมากมาA

* | ** |

D | A/C# |Bm | A |
G | F#m |Em | A |

** | ** |

D | A/C# |Bm | G |ฟังเพลง แค่เราไม่ได้รักกัน INDIGO อินดิโก - YouTube

เนื้อเพลง แค่เราไม่ได้รักกัน INDIGO อินดิโก แค่ไม่ตั้งใจ ในวันนั้น แค่เป็นน้ำมันที่ลุกติดไฟ เมื่อเชื้อมันอยู่ใกล้ แค่ช่วงอารมณ์เผลอใจ ไม่ได้คิดอะไร ไปมากมาย แค่คนสองคน ที่เหงา แค่คนรักกันชั่วคราว ในช่วงเวลาสั้นๆแค่เมื่อลืมตาขึ้นมา กลายเป็นฝัน เธอก็ไป ควรจะลืมได้แล้ว แต่ยังคิดถึง เหลือเกิน เธอคงลืมไปแล้ว ได้แต่บอกตัวเองซ้ำๆอยู่เหมือนเดิม แค่เราไม่ได้รักกัน แค่มันเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ชั่วคราว แค่ผ่านมาให้รู้สึก และจากกันด้วยความว่างเปล่า แค่เราไม่ได้รักกัน(แค่นั้นเอง) อยากกอดให้นาน กว่านี้ อยากมีวิธีที่ฉันบอกเธอ ว่ายังรักเท่าไร ไม่ใช่แค่อารมณ์เผลอใจ เพราะฉันคิดอะไร ไปมากมาย