ไม่มีไม่ไหว

  Indigo   RoV   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่มีไม่ไหว INDIGO x RoV APL 2020
เนื้อร้อง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ, สุดเขต จึงเจริญ, ภัทรวี ศรีสันติสุข, วรางคณา มีทอง, ดวงจันทร์ บุษสายทำนอง: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ, พสิษฐ์ เอกวิไชยภัสร์

Bm | Em |F#m | G |
Bm | Em |G | F# | Bm |

 Bm  ขอบฟ้า..Em ยิ่งอยู่ยิ่งไกลเท่าไF#m   ยิ่งมองยิ่งเหมือนยิ่งท้าGทาย

 Bm  เหน็บหนาว.. Em   หมอกฝนเทลงมาเท่F#mาไหร่   จะบุกจะลุยเข้าไปG..

 Em  ไม่ให้ดาวที่บนฟ้ามันร่วงได้ F#m  ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาต้องแพ้พ่าย G  แม้จะล้มก็จะลุกขึ้น ไม่ทิ้Gmงไม่หายไป Em  แม้ความฝันที่ไขว่คว้าจะไม่ง่าย F#m  แม้ว่าแผลจะถูกซ้ำเท่าไร   ก็Gไม่มีหวั่นไหGmว..

ตะโกนบอกฟ้Bmา ไม่ว่าหน้าไหEmต่อให้เล็กหรือว่าGใหญ่ ไม่ท้อแF#ท้ ไม่มีไม่ไหวตะโกนบอกฟ้Bmา ให้ฟังเอาไEmว้ต่อให้นานเท่าไรG ไม่มีทาF#งที่จะยอมแ(Bm)พ้

Bm | Em |G | F# |

 Bm  ขวากหนาม.. Em    บนทางที่เวียนวกวF#m   กอดคอกันก้าวให้พ้นGไป Bm  จุดหมาย.. Em    ฝั่งฝันตรงนั้นคือเส้นF#mชัย   จะฝ่าไปด้วยหัวใจG..

* | ** |

Bm | Em |G | F# |

** | ** |ฟังเพลง - ไม่มีไม่ไหว INDIGO x RoV APL 2020 - YouTube

เนื้อเพลง ไม่มีไม่ไหว INDIGO อินดิโก x RoV APL 2020 ขอบฟ้า ยิ่งอยู่ยิ่งไกลเท่าไร ยิ่งมองยิ่งเหมือนยิ่งท้าทาย เหน็บหนาว หมอกฝนเทลงมาเท่าไหร่ จะบุกจะลุยเข้าไป ไม่ให้ดาวที่บนฟ้ามันร่วงได้ ไม่ว่าอะไรที่เข้ามาต้องแพ้พ่าย แม้จะล้มก็จะลุกขึ้น ไม่ทิ้งไม่หายไป แม้ความฝันที่ไขว่คว้าจะไม่ง่าย แม้ว่าแผลจะถูกซ้ำเท่าไร ก็ไม่มีหวั่นไหว ตะโกนบอกฟ้า ไม่ว่าหน้าไหน ต่อให้เล็กหรือว่าใหญ่ ไม่ท้อแท้ ไม่มีไม่ไหว ตะโกนบอกฟ้า ให้ฟังเอาไว้ ต่อให้นานเท่าไร ไม่มีทางที่จะยอมแพ้ ขวากหนาม บนทางที่เวียนวกวน กอดคอกันก้าวให้พ้นไป จุดหมาย ฝั่งฝันตรงนั้นคือเส้นชัย จะฝ่าไปด้วยหัวใจ