ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม (Erase)

 อิ้งค์ วรันธร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthanaเรียบเรียง: Janpat Montrelerdrasmeโปรดิวเซอร์: Tan Liptapallopสังกัดค่าย: BOXX MUSICติดต่องานแสดง: 0624949583

อยากจะรู้A#mวิธีลืมใครสักคน.. ต้องทำอย่างไรG#..เก็บข้าวขอA#mงของเธอที่มีอยู่ และโยนทิ้งมันไปไม่เหลืออะไรเลCmย..

และลบFทุกรูปที่มีA#mเธอ ภาพความทรงจำในวันCmนั้นลบมันไปทุกข้อA#mความ ตั้งแต่วันที่เราได้พบCmกันลบทุกอย่างที่นึกA#mออก ที่มันเคCmยเกิดขึ้นระหว่างเราแม้พC#ยายามเท่าไหร่ แต่สุดท้าD#ย..

มันไม่มีทาG#งลืมใครสักคน ถ้าหากว่าเรานั้นยังรักมันไม่มีทาFmงลบใครสักคน ถ้ายังเก็บไD#mว้ในหัวใจG#ให้ลบดวงดาวทุกดวC#งหมดฟ้าลบเรื่องราวที่เคยCmผ่านมาลบอะไรก็ตาA#mม แต่ถ้าสุดท้ายยังรักอD#ยู่การลบไม่ได้ช่วยให้ลื(A#m)ม..

ไม่เคยลืมเธอได้ลงG#สักที..ความสัมพันA#mธ์มันจบแล้ว ไม่ว่าจะดีหรือร้ายสุดท้าย คนเราก็ลืมไม่ได้G#อยู่ดี

และลD#บทุกรูFปที่มีเA#mธอ ภาพความทรงจำในวันนั้Cmลบมันไปทุกข้อA#mความ ตั้งแต่วันที่เราได้พบCmกันลบทุกอย่างที่นึกA#mออก ที่มันเคCmยเกิดขึ้นระหว่างเราแม้พC#ยายามเท่าไหร่ แต่สุดท้าD#ย..

** |

ยังไม่รู้C7จะทนได้นานซักเท่าไหFmร่..เขาไปแล้G#ว แล้วยังจะจำเขาทำไม.A#m.การลืมมันยาCmกไปหรือเป็นเพราD#ะฉันเองที่ยังไม่อยากลืม

** |

G# | G# |

มันไม่มีทาFmงลบใครสักคน ถ้ายังเก็บไD#mว้ในหัวใจG#

C# | Cm |

 A#m  แต่ถ้าสุดท้ายยังรักD#อยู่ การลบไม่ได้ช่วยให้ลืม

A#m | A#m |G# | G# |ฟังเพลง - ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร - YouTube

เนื้อเพลง ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม INK WARUNTORN อิ้งค์ วรันธร อยากจะรู้วิธีลืมใครสักคน ต้องทำอย่างไร เก็บข้าวของของเธอที่มีอยู่ และโยนทิ้งมันไป ไม่เหลืออะไรเลย และลบทุกรูปที่มีเธอ ภาพความทรงจำในวันนั้น ลบมันไปทุกข้อความ ตั้งแต่วันที่เราได้พบกัน ลบทุกอย่างที่นึกออก ที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเรา แม้พยายามเท่าไหร่ แต่สุดท้าย มันไม่มีทางลืมใครสักคน ถ้าหากว่าเรานั้นยังรัก มันไม่มีทางลบใครสักคน ถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจ ให้ลบดวงดาวทุกดวงหมดฟ้า ลบเรื่องราวที่เคยผ่านมา ลบอะไรก็ตาม แต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่ การลบไม่ได้ช่วยให้ลืม ไม่เคยลืมเธอได้ลงสักที ความสัมพันธ์มันจบแล้ว ไม่ว่าจะดีหรือร้าย สุดท้าย คนเราก็ลืมไม่ได้อยู่ดี และลบทุกรูปที่มีเธอ ภาพความทรงจำในวันนั้น ลบมันไปทุกข้อความ ตั้งแต่วันที่เราได้พบกัน ลบทุกอย่างที่นึกออก ที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างเรา แม้พยายามเท่าไหร่ แต่สุดท้าย ยังไม่รู้จะทนได้นานซักเท่าไหร่ เขาไปแล้ว แล้วยังจะจำเขาทำไม การลืมมันยากไป หรือเป็นเพราะฉันเองที่ยังไม่อยากลืม มันไม่มีทางลบใครสักคน ถ้ายังเก็บไว้ในหัวใจ แต่ถ้าสุดท้ายยังรักอยู่ การลบไม่ได้ช่วยให้ลืม