วาง (ช่างแม่ง)

  นายนะ   JEEP   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง วาง (ช่างแม่ง) JEEP feat. นายนะ
เนื้อร้อง: Thitiwat Rongthong, นายนะโปรดิวเซอร์: Sutee Sangsareechonทำนอง: Thitiwat Rongthongเรียบเรียง/ดนตรี: Thitiwat Rongthongสังกัดค่าย: LOVEiS

C# | A#m | Fm | F#m |

C# | F# | Fm | D#m |
C# | F# | Fm | D#m |

 C#  วันที่ฟ้าไม่เป็นดั่งใF#   วันที่อะไรก็เหมือนจะหนัFmก..ไปเสียทุกอย่าง   ใจของเธD#mอเปราะบาง..เสมือA#นจะแตกสลาย C#  วันที่ฟ้าซัดเธอล้มลF#   ใจเธอต้องจมกับความปวดร้าFmวที่เกินทำใจ   อยากบอกเธอD#mเอาไว้ ไม่ไหG#วก็อย่าฝืน

วาF#ง สิ่งใดในใจ โปรดวาFmง อย่าแบกเอาไว้สิ่งที่เกิF#ดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไขเธF#mอต้องปล่อยมัน

ผ่าC#นไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไปG#mบไปแล้ว ก็ให้มันจบไปอย่D#mาไปรั้ง ไปยื้อ นี่คืFmอเวลาที่เธอต้อF#งทำความเข้าใF#mเจ็C#บวันนี้ พรุ่งนี้ก็คงหายปล่G#mอยวางใจ ปล่อยให้โลกหมุนไปอย่D#mาไปยึด ไปถือ ให้วัFmนเวลาผันผ่F#าน เป็นไF#mและสุดท้าAยทุกอย่าง..จะกลาBยเป็นครูที่ดีC#

เดิC#นก็ไม่ค่อยจะตรงเพราะต้องแบกปัญหาที่มีไว้บนบ่าอุปสรรC#คที่มันพุ่งเข้ามาบางทีบางครั้งมันก็ยากเกินกว่า...

ที่จะรัF#บ จะไปรั้ง จะไปหยุดทุกความทุกข์ไม่ปล่อยให้มันได้เกิดหยุดความคิF#ดของตัวเองไปเสียเถิดสุดท้ายแล้วเราก็ทำได้แค่ปล่อย

เพราะปัญหC#ามันก็มีมากมายบางที บางครั้ง มันก็ยากเกินแก้เธอเคยมีC#อยู่แค่เพียงร่างกายในวันที่เธอออกจากท้องของแม่ทุกสสาF#รมันมีเกิดแล้วมีดับและทุกปัญหาไม่ได้มีทางให้แก้วันที่เธF#ออยู่กับเรื่องแย่ ๆบางทีเธอก็ทำกับมันได้เพียงแค่..

* | ** |

   และแล้วสักวันเธอจะเข้าใจF#   Everything's gonna be alright C#  สุขทุกข์วนเวียนผันเปลี่ยนเรื่อยไF#   วัฏจักร วัฏจักร วัฏจักรนั่นไง

 C#  ชีวิตง่ายดายไม่เคยสอนใคF#   ความเจ็บปวดบางครั้งก็ทำให้เราจำได้   เรียนรู้ไว้A#mเถอะ.. เรียนรู้ไว้F#   หนักหนาเท่าไหร่ จงวาง..

C# | F# | Fm | D#m | C# |ฟังเพลง - วาง (ช่างแม่ง) JEEP feat. นายนะ - YouTube

เนื้อเพลง วาง (ช่างแม่ง) JEEP feat. นายนะ วันที่ฟ้าไม่เป็นดั่งใจ วันที่อะไรก็เหมือนจะหนัก ไปเสียทุกอย่าง ใจของเธอเปราะบาง เสมือนจะแตกสลาย วันที่ฟ้าซัดเธอล้มลง ใจเธอต้องจมกับความปวดร้าวที่เกินทำใจ อยากบอกเธอเอาไว้ ไม่ไหวก็อย่าฝืน วาง สิ่งใดในใจ โปรดวาง อย่าแบกเอาไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่อาจแก้ไข เธอต้องปล่อยมัน ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป จบไปแล้ว ก็ให้มันจบไป อย่าไปรั้ง ไปยื้อ นี่คือเวลาที่เธอต้องทำความเข้าใจ เจ็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็คงหาย ปล่อยวางใจ ปล่อยให้โลกหมุนไป อย่าไปยึด ไปถือ ให้วันเวลาผันผ่าน เป็นไป และสุดท้ายทุกอย่าง จะกลายเป็นครูที่ดี เดินก็ไม่ค่อยจะตรง เพราะต้องแบกปัญหาที่มีไว้บนบ่า อุปสรรคที่มันพุ่งเข้ามา บางทีบางครั้งมันก็ยากเกินกว่า ที่จะรับ จะไปรั้ง จะไปหยุด ทุกความทุกข์ไม่ปล่อยให้มันได้เกิด หยุดความคิดของตัวเองไปเสียเถิด สุดท้ายแล้วเราก็ทำได้แค่ปล่อย เพราะปัญหามันก็มีมากมาย บางที บางครั้ง มันก็ยากเกินแก้ เธอเคยมีอยู่แค่เพียงร่างกาย ในวันที่เธอออกจากท้องของแม่ ทุกสสารมันมีเกิดแล้วมีดับ และทุกปัญหาไม่ได้มีทางให้แก้ วันที่เธออยู่กับเรื่องแย่ๆบางทีเธอก็ทำกับมันได้เพียงแค่ และแล้วสักวันเธอจะเข้าใจ Everything's gonna be alright สุขทุกข์วนเวียนผันเปลี่ยนเรื่อยไป วัฏจักร วัฏจักร วัฏจักรนั่นไง ชีวิตง่ายดายไม่เคยสอนใคร ความเจ็บปวดบางครั้งก็ทำให้เราจำได้ เรียนรู้ไว้เถอะ เรียนรู้ไว้ หนักหนาเท่าไหร่ จงวาง