คนกล่อมโลก

  จิ๋ว สกุณชัย   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนกล่อมโลก จิ๋ว สกุณชัย

C | C | C |
C A | Dm |
Am G | C | C |

   กล่อมโลกเดียวดายให้หาCยวังเวง C  ชะโลมเสียงเพลงไปบนโลAmกกลอน   เพDmลงเอ๋CยจงแทรกAmซ้อน   สู่พฤกษ์พงดงดอGน กล่อมสิงขรทั่วขุนGเขา   G

   แหวกม่านเมฆาสู่ฟ้าCอำไพร C  เทวะองค์ใด ทุกข์ใจเงียบAmเหงา   เพDmลงนี้Cจงช่วยAmบรรเทา   ให้ทุกท่านบางเบGา อยู่เฝ้าวิมานฉิCมพลี

เวิ้งว้าCง..กลาEmงทะเลแสนเAmปลี่ยวมัจฉาท่องเที่Cยว..ไปทุกถิ่นที่Cฝากเพลงไม่Cเพราะ แทรกAเซาะสายนDmทีชีวิตได้ท้องวCารี จงโชคAดี และปลอDm Em F D7 Gดภัย

   หยุดโลกเอาไว้ซัก 3C นาที C  ฟังเสียงเสรีนักเพลงยากAmไร้   เพลDmงร้อCงกล่อมโลAmกทั่วไป   แต่ยามผมทุกข์ใGจ ต้องแอบร้องไห้หลัCงเวที

C | C | C |
C A | Dm |
Am G | C | C |

* | ** |

Am | Dm | G | C |ฟังเพลง - คนกล่อมโลก จิ๋ว สกุณชัย - YouTube

เนื้อเพลง คนกล่อมโลก จิ๋ว สกุณชัย กล่อมโลกเดียวดายให้หายวังเวง ชะโลมเสียงเพลงไปบนโลกกลอน เพลงเอ๋ยจงแทรกซ้อน สู่พฤกษ์พงดงดอน กล่อมสิงขรทั่วขุนเขา แหวกม่านเมฆาสู่ฟ้าอำไพร เทวะองค์ใด ทุกข์ใจเงียบเหงา เพลงนี้จงช่วยบรรเทา ให้ทุกท่านบางเบา อยู่เฝ้าวิมานฉิมพลี เวิ้งว้าง กลางทะเลแสนเปลี่ยว มัจฉาท่องเที่ยว ไปทุกถิ่นที่ ฝากเพลงไม่เพราะ แทรกเซาะสายนที ชีวิตได้ท้องวารี จงโชคดี และปลอดภัย หยุดโลกเอาไว้ซัก 3 นาที ฟังเสียงเสรีนักเพลงยากไร้ เพลงร้องกล่อมโลกทั่วไป แต่ยามผมทุกข์ใจ ต้องแอบร้องไห้หลังเวที