ดอกไม้กับปืน

 วงกางเกง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ดอกไม้กับปืน วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง: โกแบว อินทร์เทียรเรียบเรียง: วงกางเกงสังกัดค่าย: Gobeaw recordsติดต่องานแสดง: 0922566543, 0869443763

Em | D |Em | D |

เขEmาคงเปรียบเหมือนปืน..ที่เธAmอหยิบมันขึ้นมาเล็งDมาทางฉัน ฉันพยามร้องขอชีวิEmว่าอย่Gาเพิ่งลั่นไก ฉันยัAmงไม่พร้อมจะตายได้Cโปรด..D วางมันลEmง..

ดูEmแววตาของเธอเย็นชา ไม่เหมือGนก่อนคงหมดแล้Amวเยื่อใย ความดีที่ฉันเคยสั่งEmสมเขาคงGมาเปลี่ยนทุกอย่างสำหรับฉัAmนเขาคงจะเป็นเหมือนปืนที่เธCอ..หยิบมันขึ้นมาฆ่ากัDน..

ได้Cโปรด ฉันยังDไม่พร้อมจะตาEmได้Cโปรด..วางมันลDง..

ก็เพราะรู้อยู่แก่ใจC..ว่าคงจะยื้อDเธอได้ไม่นานความเจ็บปวGดกำลังคืบคลานเข้ามาหEmฉันคงเหมือนนักโทCษ..ที่เธอตัดสินDประหารถึงถ่วงเวลGาก็คงจะได้ไม่นาEmก็คนมันหมดใจCไปแล้ว จะให้ทำDอย่างไรจะฉุดจะรั้Gงยังไงก็คงจะทำมัEmนไม่ได้ก็คนหมดแล้Amวเยื่อใย..C D | (Em)

Em | Em |Em | B |

C D | Em |C D | Em |
C D | G Em |C D | B |

* | ** |ฟังเพลง - ดอกไม้กับปืน วงกางเกง - YouTube

เนื้อเพลง ดอกไม้กับปืน วงกางเกง เขาคงเปรียบเหมือนปืน ที่เธอหยิบมันขึ้นมา เล็งมาทางฉัน ฉันพยามร้องขอชีวิต ว่าอย่าเพิ่งลั่นไก ฉันยังไม่พร้อมจะตาย ได้โปรด วางมันลง ดูแววตาของเธอเย็นชา ไม่เหมือนก่อน คงหมดแล้วเยื่อใย ความดีที่ฉันเคยสั่งสม เขาคงมาเปลี่ยนทุกอย่าง สำหรับฉันเขาคงจะเป็นเหมือนปืน ที่เธอ หยิบมันขึ้นมาฆ่ากัน ได้โปรด ฉันยังไม่พร้อมจะตาย ได้โปรด วางมันลง ก็เพราะรู้อยู่แก่ใจ ว่าคงจะยื้อเธอได้ไม่นาน ความเจ็บปวดกำลังคืบคลานเข้ามาหา ฉันคงเหมือนนักโทษ ที่เธอตัดสินประหาร ถึงถ่วงเวลาก็คงจะได้ไม่นาน ก็คนมันหมดใจไปแล้ว จะให้ทำอย่างไร จะฉุดจะรั้งยังไงก็คงจะทำมันไม่ได้ ก็คนหมดแล้วเยื่อใย