เว้าบ่ป่อง

 ก้านตอง ทุ่งเงิน อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เว้าบ่ป่อง ก้านตอง ทุ่งเงิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

A E/G# | F#m C#m |
D C#m | Bm E |

เรื่อAงของเฮากะจบไปโดนล่ะเE/G#ด้อ้าF#mยกะเทให้เขาแล้วจนเบิ่ดC#mใจยอDมหลีกทาง..ให้เขC#mากับอ้าย..ได้ฮัBmก ฮักกันให้พE

แล้Aวมื้อนี้มาบอกว่าอ้ายยังฮัE/G#กะจัF#mกว่าคิดจั่งใด๋ สิกลับมาC#mง้อผู้ใด๋Dสิอิน นำคำอ้าC#mยล่ะเนาะเมื่อมันบ่เหลืBmออิหยังให้ขEอแล้วเด้ฮักAเฮา

ก่อนจะใBmช้ถ้อยคำกระทำต่อใจC#mกะคิดDจักน่อยแนอ้ายก่อนบอกว่าฮักEคือเก่า

จั่งแม่นเว้Aาบ่ป่องแท้น้C#mบ่จำแนบ้F#mอว่าเคยเฮ็ดอิหยัC#mงเอาไว้เว้Dาหม่นป่า..ว่ายังฮัC#mกน้องหลายทั้งที่เป็นคBmนทำลายฮักเฮาEเทน้อAงไปหาย้องผู้อื่C#mมื้อนี้สิบืF#mนกลับมาขอเป็C#mนคือเก่ากะส่าDงบ่คิด..อยากอาC#mยคำเว้าที่บอกว่าฮัDกคือเก่Eา (จั่งแม่นเว้าบ่Aป่อง)

A E/G# | F#m C#m |
D C#m | Bm E |

A C#m | F#m C#m |
D C#m | Bm E |

* | ** | ** |

กะส่าDงบ่คิด..อยากอาC#mยคำเว้าฮัBmก..คืAอ..เก่E/G#า.. จั่งแม่นเว้าบ่Aป่อง..

D C#m | Bm E |A |ฟังเพลง เว้าบ่ป่อง ก้านตอง ทุ่งเงิน - YouTube

เนื้อเพลง เว้าบ่ป่อง ก้านตอง ทุ่งเงิน เรื่องของเฮากะจบไปโดนล่ะเด้ อ้ายกะเทให้เขาแล้วจนเบิ่ดใจ ยอมหลีกทาง ให้เขากับอ้าย ได้ฮัก ฮักกันให้พอ แล้วมื้อนี้มาบอกว่าอ้ายยังฮัก กะจักว่าคิดจั่งใด๋ สิกลับมาง้อ ผู้ใด๋สิอิน นำคำอ้ายล่ะเนาะ เมื่อมันบ่เหลืออิหยังให้ขอแล้วเด้ฮักเฮา ก่อนจะใช้ถ้อยคำกระทำต่อใจ กะคิดจักน่อยแนอ้ายก่อนบอกว่าฮักคือเก่า จั่งแม่นเว้าบ่ป่องแท้น้อ บ่จำแนบ้อว่าเคยเฮ็ดอิหยังเอาไว้ เว้าหม่นป่า ว่ายังฮักน้องหลาย ทั้งที่เป็นคนทำลายฮักเฮา เทน้องไปหาย้องผู้อื่น มื้อนี้สิบืนกลับมาขอเป็นคือเก่า กะส่างบ่คิด อยากอายคำเว้า ที่บอกว่าฮักคือเก่า (จั่งแม่นเว้าบ่ป่อง) กะส่างบ่คิด อยากอายคำเว้า ฮัก คือ เก่า จั่งแม่นเว้าบ่ป่อง