นกเจ่า

 เก่ง สยาม ลูกทุ่ง อีสาน เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นกเจ่า เก่ง สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: มิกซ์ ถิรวิทย์เรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกอัดเสียงโปรดิวเซอร์: ค่ายกระติ๊บข้าวเหนียวเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0910270655

C | Am |F Em |Dm G | G |

คือจั่งเกวีCยนบ่มีไม้ค้ำ หน้าหง่ำAmลงใส่ขี้ดินคือจั่งนFกตายตก ย้อนฟ้Emาปี้น แค่ได้ยิDmนคำว่Gา..

บ่ได้ฮักCกันแล้ว เฮาบ่สมGกันแล้วมีแต่แนAmวเหม็นกุยไปEmหน้ากักขัFงมโนไว้ ดนเติEmบว่าสั่นว่า ก่อนสิมDmาจาเว่G | Gา..

(ว่า/แต่)นกเจ่Fาสิบินเจ้ยเจิดหGนีฮักเฮานี่Emอยู่คนละก้ำAmฝ่ายขี้ข้Dmาเงาะป่าบ้าใบ้G บ่ควรคู่Cรจนาน้องใจประสงค์ฮ่Fางกลางบ้านกะว่าGดงคนใจฟ่EmงปลิวหายไปตามAmป่องความฮัDmกที่เคยได้จากน้อGง บินไปคือนกCเจ่า..   (G)

น้ำในใบบอนCยังแน่นอนกว่าใจเจ้าผิดที่เฮAmานั่นคิดไปไกลอวดเป็Fนพญาฯ ตาส่อEmงมองไกลว่าสิไDmด้เป็นคู่หมั้นหมาG | Gย..

** |

F G | Em Am |Dm | G |

** | ** |

Dm G | C |ฟังเพลง - นกเจ่า เก่ง สยาม - YouTube

เนื้อเพลง นกเจ่า เก่ง สยาม คือจั่งเกวียนบ่มีไม้ค้ำ หน้าหง่ำลงใส่ขี้ดิน คือจั่งนกตายตก ย้อนฟ้าปี้น แค่ได้ยินคำว่า บ่ได้ฮักกันแล้ว เฮาบ่สมกันแล้ว มีแต่แนวเหม็นกุยไปหน้า กักขังมโนไว้ ดนเติบว่าสั่นว่า ก่อนสิมาจาเว่า (ว่า/แต่)นกเจ่าสิบินเจ้ยเจิดหนี ฮักเฮานี่อยู่คนละก้ำฝ่าย ขี้ข้าเงาะป่าบ้าใบ้ บ่ควรคู่รจนาน้อง ใจประสงค์ฮ่างกลางบ้านกะว่าดง คนใจฟ่งปลิวหายไปตามป่อง ความฮักที่เคยได้จากน้อง บินไปคือนกเจ่า น้ำในใบบอนยังแน่นอนกว่าใจเจ้า ผิดที่เฮานั่นคิดไปไกล อวดเป็นพญาฯ ตาส่องมองไกล ว่าสิได้เป็นคู่หมั้นหมาย