หลังจากเธอ

 Klear สตริง คิดถึง เศร้า
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หลังจากเธอ Klear วงเคลียร์
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตรเรียบเรียง: Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบสังกัดค่าย: genie records

C F | G |
C F | G |

 Am  คิดถึงเวลDmาที่เธอกอCด.. Am  คิดถึงเวลDmาที่เธอบอCกรัก.. Am  คิดถึงเวลDmาที่ใจสั่นC คิดถึงเวลาที่รักกันAm   คิดถึงเวลDmาก่อนนั้Cน..

ก็ไม่รู้G..ว่าเมื่อไAmร.. จะลFบลืมเธอออกไปก็ไม่รู้G..จะรักใคAmร.. ได้เท่Fาเธออีกไหม

หลังจากเธCอ ฉันก็ไม่คิGด..จะให้FใจใครอีกเลGหลังจากเธC | Gอ..        ก็ใช้FชีวิตคนเดีGยวลองเปิดใAmจตั้งกี่ครั้ง ลองเริ่มใหม่Gตั้งกี่ครั้งมัFนทำไม่ไหว..DหลังจากเธFอ ไม่คิดGจะรักใครอีกเลย

Am G | F |
Am G | F |

 Am  ทุกครั้งจะลอDmงเริ่มคบใคCร.. Am  ทุกครั้งในใDmจนึกถึงแต่Cเธอ.. Am  ทุกครั้งมันไปDmไม่ได้ไกลC ทุกครั้งยังไงก็เป็นเธอAm   ทุกครั้งต้องยอGมหยุดไว้F..

* | ** |

C | F |C | F |
C F | Am G |
C F | Am G |

ผ่านมานาCน..สักแค่ไหFน..ก็ยังวAmนซ้ำอยู่เหมือนGเดิมปล่อยเอาไว้C..อยู่แบบนี้F ก็คงดีAm ฉันไม่เป็นGไรปล่CอยหัวใFจให้มีแต่เธAmอ ไม่ต้องฝืนGอะไรอยู่อย่างนี้C อยู่ตรงนี้F..กับความAmหลังที่มีGเธอ..ตลอดไป..

C F | Am G | C F |

อยู่กับควาAmมหลังที่มีGเธอ..ตลอดไป

C F | Am G | ( x4 )ฟังเพลง - หลังจากเธอ Klear วงเคลียร์ - YouTube

เนื้อเพลง หลังจากเธอ Klear วงเคลียร์ คิดถึงเวลาที่เธอกอด คิดถึงเวลาที่เธอบอกรัก คิดถึงเวลาที่ใจสั่น คิดถึงเวลาที่รักกัน คิดถึงเวลาก่อนนั้น ก็ไม่รู้ ว่าเมื่อไร จะลบลืมเธอออกไป ก็ไม่รู้ จะรักใคร ได้เท่าเธออีกไหม หลังจากเธอ ฉันก็ไม่คิด จะให้ใจใครอีกเลย หลังจากเธอ ก็ใช้ชีวิตคนเดียว ลองเปิดใจตั้งกี่ครั้ง ลองเริ่มใหม่ตั้งกี่ครั้ง มันทำไม่ไหว หลังจากเธอ ไม่คิดจะรักใครอีกเลย ทุกครั้งจะลองเริ่มคบใคร ทุกครั้งในใจนึกถึงแต่เธอ ทุกครั้งมันไปไม่ได้ไกล ทุกครั้งยังไงก็เป็นเธอ ทุกครั้งต้องยอมหยุดไว้ ผ่านมานาน สักแค่ไหน ก็ยังวนซ้ำอยู่เหมือนเดิม ปล่อยเอาไว้ อยู่แบบนี้ ก็คงดี ฉันไม่เป็นไร ปล่อยหัวใจให้มีแต่เธอ ไม่ต้องฝืนอะไร อยู่อย่างนี้ อยู่ตรงนี้ กับความหลังที่มีเธอ ตลอดไป อยู่กับความหลังที่มีเธอ ตลอดไป