เสมอตลอดมา

 Getsunova Klear สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสมอตลอดมา KLEAR feat. เนม Getsunova
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตรเรียบเรียง: Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบสังกัดค่าย: genie records

ครั้D#งเมื่อนานมาแล้ว เธอกับฉัA#/Dนเคยคุยกันทุกวันแล้Cmวชีวิตก็พัดพA#าเราจากG#กันฉันD#เดินทางมาไกล เธอก็หาA#/Dยไปมีชีวิตใหม่CmาหนทางยังไงA#ก็ไม่ถึงG#maj7เธอ

ไม่ได้รู้Fmข่าว.. D#   เราห่างหาA#ยกันไปตั้งนานก็ยังนึFmกถึง..D#    อA#ยู่..

เธอสบาD#ยดีไหม ในวันที่เหงาอยู่ได้A#/Dไหมอยู่ตรงนั้Cmนได้ไหม ถ้าร้องไห้ทำยังไงA#เกิดวันไหนG#ไม่ไหว มีใครปลอบไหมตอนเธอไม่Gmสบาย มีใครดูไหมอยากจะคุFmยระบาย มีใครรับฟังดูแA#

ห่วงเธอ..เหมือD#นอย่างเดิมเสมอถึงแม้ไม่ได้A#/DเจออยากจะคุCmยกับเธอก็ไม่รู้ทำยังไงA#ได้แต่คิดG#อยากรู้เรื่องราวทางนั้นได้แต่คิGmดกับลมกับฟ้าเท่านั้นได้แต่คิFmดอย่างคนห่างไกลที่รักเพียงเธA#อ..เสมอตลอดมD# | A#/Dา..เสมอตลอดCm | A# (G#)มา..

คิD#ดคนเดียวในใจ ให้ลมฟ้A#/DาพามันไปถึงเธอหวัCmงให้เป็นดังเพลA#งเล่าสู่กันG#ฟังถ้D#าได้คุยกันจริง เธอคงถาA#/Dมว่าฉันเป็นเช่นไรฉัCmนก็คงจะพูA#ดไปว่าไหวG#maj7อยู่

* | ** | *** |

G# | Gm |Fm | A# |D# |ฟังเพลง - เสมอตลอดมา วงเคลียร์ feat. เนม เก็ตสึโนวา - YouTube

เนื้อเพลง เสมอตลอดมา เสมอตลอดมา วงเคลียร์ feat. เนม เก็ตสึโนวา ครั้งเมื่อนานมาแล้ว เธอกับฉันเคยคุยกันทุกวัน แล้วชีวิตก็พัดพาเราจากกัน ฉันเดินทางมาไกล เธอก็หายไปมีชีวิตใหม่ หาหนทางยังไงก็ไม่ถึงเธอ ไม่ได้รู้ข่าว เราห่างหายกันไปตั้งนาน ก็ยังนึกถึง อยู่ เธอสบายดีไหม ในวันที่เหงาอยู่ได้ไหม อยู่ตรงนั้นได้ไหม ถ้าร้องไห้ทำยังไง เกิดวันไหนไม่ไหว มีใครปลอบไหม ตอนเธอไม่สบาย มีใครดูไหม อยากจะคุยระบาย มีใครรับฟังดูแล ห่วงเธอ เหมือนอย่างเดิมเสมอถึงแม้ไม่ได้เจอ อยากจะคุยกับเธอก็ไม่รู้ทำยังไง ได้แต่คิดอยากรู้เรื่องราวทางนั้น ได้แต่คิดกับลมกับฟ้าเท่านั้น ได้แต่คิดอย่างคนห่างไกลที่รักเพียงเธอ เสมอตลอดมา เสมอตลอดมา คิดคนเดียวในใจ ให้ลมฟ้าพามันไปถึงเธอ หวังให้เป็นดังเพลงเล่าสู่กันฟัง ถ้าได้คุยกันจริง เธอคงถามว่าฉันเป็นเช่นไร ฉันก็คงจะพูดไปว่าไหวอยู่