ที่ปลอดภัย

 Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ที่ปลอดภัย Klear วงเคลียร์
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตรเรียบเรียง: Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบสังกัดค่าย: genie records

Bm G | D A |
Bm G | D A |

เธออ่อนแBmอ..ได้เลGย.. ไม่ต้อDง..ฝืนใAอยากจะร้Bmอง ร้องไGป ตรงนี้A..ปลอดภัยถ้าหมดแรBmง ถ้าเหนื่Gอย  อ่อนล้Dา ทุกข์ใA

จะGอยู่คอยรับฟัAขอนั่งข้างเธอแล้วผ่Gานมันไปพร้อมกัA

ร้องไห้ไปเถอะนDะ อย่าบังคับหัวAใจไม่ต้องแข็Gงใจ ถ้าทนไม่ไหAฉันนั่งอยู่ตรงนี้D จะดูแลให้ข้าAมไป..ถึงวันใหม่ไม่มีทาEmงทอดทิ้งเธอไปจับมือเธอGข้ามพ้นคืนวัAนโหดร้าย

Bm G | D A |

เมื่อเหตุการBmณ์..ร้ายแรGง..จนเกิDน..อธิบAายไม่มีคำBm..พูดใดG.. เอาไว้A..ปลอบใจจะกอดเธBmอ..ให้นาGน.. ในควาDม..เงียบงัA

จะGไม่ถามสักคำAขอนั่งข้างเธอแล้วผ่าGนมันไปพร้อมกัA

** |

D | G |D | G |
D | G |D | G |

Bm | A |G | G |

D | G |D | G |Bm | A |G | G |
D | G |D | G |Bm | A |G | G |ฟังเพลง - ที่ปลอดภัย Klear วงเคลียร์ - YouTube

เนื้อเพลง ที่ปลอดภัย Klear วงเคลียร์ เธออ่อนแอ ได้เลย ไม่ต้อง ฝืนใจ อยากจะร้อง ร้องไป ตรงนี้ ปลอดภัย ถ้าหมดแรง ถ้าเหนื่อย อ่อนล้า ทุกข์ใจ จะอยู่คอยรับฟัง ขอนั่งข้างเธอแล้วผ่านมันไปพร้อมกัน ร้องไห้ไปเถอะนะ อย่าบังคับหัวใจ ไม่ต้องแข็งใจ ถ้าทนไม่ไหว ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ จะดูแลให้ข้ามไป ถึงวันใหม่ ไม่มีทางทอดทิ้งเธอไป จับมือเธอข้ามพ้นคืนวันโหดร้าย เมื่อเหตุการณ์ ร้ายแรง จนเกิน อธิบาย ไม่มีคำ พูดใด เอาไว้ ปลอบใจ จะกอดเธอ ให้นาน ในความ เงียบงัน จะไม่ถามสักคำ ขอนั่งข้างเธอแล้วผ่านมันไปพร้อมกัน