แฟนกัน

 ก้อง ห้วยไร่ ลูกทุ่ง อีสาน อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แฟนกัน ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ้าย เปเล่เรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรีส์ติดต่องานแสดง: 0633685666

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm Am | F C Dm |
Dm Am | F C Dm |

Dm Am | F C Dm |
Dm Am | F C Dm |

อยากให้เฮDmานั้นเป็นคู่กัน ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจออยากเจอเธGmอ ทุกคืน ทุกวัDmอยากให้เธDmอมาเป็นคู่ใจบ่อยากให้ใครเขามาได้เจอจะดูแลGmเธอด้วยเกียรติของอ้าDm

ฮอยยิ้Gmมที่เจ้าส่งมDmา แววตGmาที่บ่เหมือนใคDmฮู้บ่Gmใจอ้ายละลาDmย (ตาหวาน ฟันขาว สดใส)อยากให้เจ้Gmามาเป็นฟันแกA7น เอ้ย!แฟนกัน

ให้เจ้าเป็นดาDmว อ้ายสิเป็นพระจันAmทร์อยู่เคียงคู่กัGmนในยามค่ำคืDmให้เจ้าเป็นฟืDmน อ้ายสิเป็นกองไAmคอยให้อุ่นไGmอ ยามเที่ยวเมืองเหนืDmถ้าเจ้าเป็นเกลืDmอ อ้ายสิเป็นสมุนไพAmจับมือกันไGmป ได้ไหมคำแพDmถ้าเจ้าเป็นแปDmรง อ้ายสิเป็นยาสีฟัAmคอลเกตคู่กัGmน แปรงฟัCนด้วยกันทุกคืDm

Dm | C Dm |Dm | C Dm | Dm |

* |

ฮอยยิ้Gmมที่เจ้าส่งมDmา แววตGmาที่บ่เหมือนใคDmตาหวGmาน ฟันขาว สดใDmอยากให้เจ้Gmามาเป็นฟันแกA7น เอ้ย!แฟนกัน

** | ** |

Dm Am | Gm C Dm |
Dm | C Dm | Dm |

Dm Am | F C Dm | ( x2 )คอร์ดเพลง แฟนกัน ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง แฟนกัน ก้อง ห้วยไร่ อยากให้เฮานั้นเป็นคู่กัน ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ อยากเจอเธอ ทุกคืน ทุกวัน อยากให้เธอมาเป็นคู่ใจ บ่อยากให้ใครเขามาได้เจอ จะดูแลเธอด้วยเกียรติของอ้าย ฮอยยิ้มที่เจ้าส่งมา แววตาที่บ่เหมือนใคร ฮู้บ่ใจอ้ายละลาย (ตาหวาน ฟันขาว สดใส) อยากให้เจ้ามาเป็นฟันแกน เอ้ย!แฟนกัน ให้เจ้าเป็นดาว อ้ายสิเป็นพระจันทร์ อยู่เคียงคู่กันในยามค่ำคืน ให้เจ้าเป็นฟืน อ้ายสิเป็นกองไฟ คอยให้อุ่นไอ ยามเที่ยวเมืองเหนือ ถ้าเจ้าเป็นเกลือ อ้ายสิเป็นสมุนไพร จับมือกันไป ได้ไหมคำแพง ถ้าเจ้าเป็นแปรง อ้ายสิเป็นยาสีฟัน คอลเกตคู่กัน แปรงฟันด้วยกันทุกคืน ฮอยยิ้มที่เจ้าส่งมา แววตาที่บ่เหมือนใคร ตาหวาน ฟันขาว สดใส อยากให้เจ้ามาเป็นฟันแกน เอ้ย!แฟนกัน