ไม่เป็นไร

  LingRom   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เป็นไร LingRom (genie new folder)
เนื้อร้อง: ศิรเวธน์ ศรีพฤกษชาติ, ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตรทำนอง: ศิรเวธน์ ศรีพฤกษชาติเรียบเรียง: LingRomสังกัดค่าย: genierecords

Gmaj7 | Cmaj7 Cm |
Gmaj7 | Cmaj7 Cm |

 Gmaj7  ที่พูดว่ารักไป คิดว่าใจCmaj7เราตรงกัCm Gmaj7  แต่เธอก็คงผิดหวัง ที่ฉันพลั้Cmaj7ง ไม่หักห้ามCmใจ

 Am  คำนั้นที่ฉันได้Bmพูดไป Am  เธอลืมได้ไหBmม ฉันเสียใจ Am  ช่วยทำให้เหมือBmนมัน..ไม่เคยเกิCด..ขึ้นC#dim..ได้ไหD

อยากเก็บเอาคำCsus2ว่ารักที่เคยพูดไปที่มันทำCsus2ให้ความไว้ใจของเธอ..พังทลายGmaj7..คน ๆ นี้EmทำผิดและพลาดE7ไปหากพรุ่งนี้Csus2เธอมองฉันด้วยสายตาที่เย็นชCsus2า แล้วเริ่มเปลี่ยนไปฉันจะทนไBmว้.. ไม่เป็นไEmร ไม่เป็นไEmM7ร ไม่เป็นไAmร..ฉันเข้าใCmจเธอนะ

Gmaj7 |

 Gmaj7  หากฉันได้ย้อนวัน จะไม่ฝืCmaj7น..พูดมันไCm Gmaj7  จะซ่อนคำว่ารักไว้ ไม่ให้ใคCmaj7ร..นั้นได้รู้Cmเลย

* | ** |

Bm | Csus2 |Bm | Csus2 |Am | D |

** |ฟังเพลง - ไม่เป็นไร LingRom (genie new folder) - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เป็นไร LingRom (genie new folder) ที่พูดว่ารักไป คิดว่าใจเราตรงกัน แต่เธอก็คงผิดหวัง ที่ฉันพลั้ง ไม่หักห้ามใจ คำนั้นที่ฉันได้พูดไป เธอลืมได้ไหม ฉันเสียใจ ช่วยทำให้เหมือนมัน ไม่เคยเกิด ขึ้น ได้ไหม อยากเก็บเอาคำว่ารักที่เคยพูดไป ที่มันทำให้ความไว้ใจของเธอ พังทลาย คนๆนี้ทำผิดและพลาดไป หากพรุ่งนี้เธอมองฉันด้วยสายตา ที่เย็นชา แล้วเริ่มเปลี่ยนไป ฉันจะทนไว้ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันเข้าใจเธอนะ หากฉันได้ย้อนวัน จะไม่ฝืน พูดมันไป จะซ่อนคำว่ารักไว้ ไม่ให้ใคร นั้นได้รู้เลย