ว่างแล้วช่วยโทรกลับ

  ลีเดีย ศรัณย์รัชต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ว่างแล้วช่วยโทรกลับ Lydia ลีเดีย ศรัณย์รัชต์
สังกัดค่าย: RS

C | Am |Dm | G |

ไม่คิCดเข้าไปวุ่นวาย และไม่คิAmดเข้าไปกวนเธอก็ยังเว้Dmนที่ว่างให้เธอ ให้เธอใช้Gเวลาส่วนตัวไม่ขอCอะไรมากมาย แค่วันไหAmนที่ว่างเจอกันให้เธอใช้Dmเวลากับฉัน อยู่กับฉันGนาน ๆ ได้ไหม

แต่วันนี้Fทำไมไม่ยอมEmโทรกลับหากัDmอยู่ที่ไหFน ทำไมไม่บอEmกฉันสักGคำ..     Gsus4

ไม่ว่างจริง ๆC  หรือว่G/Bามีคนอื่Amต่อสาC7ยเธอทั้งคืFน ก็เจอแต่ฮืEmม..ฝากข้อควDmามหายกัGน.. ไF/G#ป.. เลAmย.. ไม่รู้AmM7.. มีเรื่อAm7งอะไรต้องD/F# Fทำ..ได้รับDmไหมข้อความ ว่างไหGมสักนาทีโทรหากัน

C Am | Dm G |

ป่านนี้Cก็ยังไม่เจอ และพรุ่งนี้Amก็คงไม่มาก็แค่ขอDmให้โทรกลับมา อยากให้รู้Gมีคนห่วงเธอเปิดเครื่อCงรอเธอทุกวันเปิดเอาไว้Amเหมือนตอนเธออยู่คนที่เหงDmาก็ยังเฝ้าดู เผื่อวันไหGนเธอโทรกลับมา

* | ** |

C | Am |F | G |

* | ** |

C Am | Dm G |C |ฟังเพลง - ว่างแล้วช่วยโทรกลับ Lydia ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ - YouTube

เนื้อเพลง ว่างแล้วช่วยโทรกลับ Lydia ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ไม่คิดเข้าไปวุ่นวาย และไม่คิดเข้าไปกวนเธอ ก็ยังเว้นที่ว่างให้เธอ ให้เธอใช้เวลาส่วนตัว ไม่ขออะไรมากมาย แค่วันไหนที่ว่างเจอกัน ให้เธอใช้เวลากับฉัน อยู่กับฉันนานๆได้ไหม แต่วันนี้ทำไมไม่ยอมโทรกลับหากัน อยู่ที่ไหน ทำไมไม่บอกฉันสักคำ ไม่ว่างจริงๆ หรือว่ามีคนอื่น ต่อสายเธอทั้งคืน ก็เจอแต่ฮืม ฝากข้อความ หายกัน ไป เลย ไม่รู้ มีเรื่องอะไรต้องทำ ได้รับไหมข้อความ ว่างไหมสักนาทีโทรหากัน ป่านนี้ก็ยังไม่เจอ และพรุ่งนี้ก็คงไม่มา ก็แค่ขอให้โทรกลับมา อยากให้รู้มีคนห่วงเธอ เปิดเครื่องรอเธอทุกวัน เปิดเอาไว้เหมือนตอนเธออยู่ คนที่เหงาก็ยังเฝ้าดู เผื่อวันไหนเธอโทรกลับมา