อยู่เพื่ออะไร

 วงมอร์แกน ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยู่เพื่ออะไร มอร์แกน TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: มอร์แกนสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

Cm A# | G# |Cm A# | G# |

 Cm  โชคชะตาหรือฟ้A#ากำหนด..ให้ฉันG#ได้มารักเธD# Cm  แต่วาสนา หรือเวA#ร หรือกรรม..   ที่พราG#กเธอไปจากฉัD#

ไม่เกี่ยวกับฝCmน หรือลม หรือน้ำA#ทะเลที่รักG#ไม่เป็นดั่งใจD#ฝันไม่เกี่ยวกับโชCmคชะตา หรือฟ้าA#บันดาลให้รักG#ของเราต้องไกGmต้องจากกัG#นในวันที่ฉัA#ไม่เคยคิดเปลี่GmยนแปลงไปจากเธCmต้องจากกัG#นในวัน..ที่รักเกินห้าA#มใจ..

ขอเวลาได้ไหG#ม ไม่ใช่ตอนนี้A#ที่ฉันจะเสีGmยเธอไปให้ใคCmอยากบอกว่ารัG#ก ฉันรักเธออA#ยู่..ทั้งหัวD#ใจขอบนบานต่อฟ้G#าให้ช่วยบันดาA#ลให้เธอกลับมGmาหากันได้ไหCmโลกใบนี้G#คงไม่เหลือใคร หากเธA#อทิ้งไป..(จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร)

G# | A# |

ฟ้Cmากำหนดให้รักของเราได้รักA#กันเพียงแค่เท่านี้โชCmคชะตาขีดเขียนเรื่องเธอกับฉัG#น.. โA#ว..ไม่เป็นดั่งฝัน..

Cm | G# |Cm | G# |Fm | A# | A# |

* | * |

Cm | G# |

อยู่เพื่ออะCm | G#ไร ..อยู่เพื่ออะไD#ร .. ถ้าหากชีวิตฉันไม่มีเธอฟังเพลง - อยู่เพื่ออะไร มอร์แกน TMG - YouTube

เนื้อเพลง อยู่เพื่ออะไร มอร์แกน TMG โชคชะตาหรือฟ้ากำหนด ให้ฉันได้มารักเธอ แต่วาสนา หรือเวร หรือกรรม ที่พรากเธอไปจากฉัน ไม่เกี่ยวกับฝน หรือลม หรือน้ำทะเล ที่รักไม่เป็นดั่งใจฝัน ไม่เกี่ยวกับโชคชะตา หรือฟ้าบันดาล ให้รักของเราต้องไกล ต้องจากกันในวันที่ฉัน ไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเธอ ต้องจากกันในวัน ที่รักเกินห้ามใจ ขอเวลาได้ไหม ไม่ใช่ตอนนี้ ที่ฉันจะเสียเธอไปให้ใคร อยากบอกว่ารัก ฉันรักเธออยู่ ทั้งหัวใจ ขอบนบานต่อฟ้าให้ช่วยบันดาลให้เธอ กลับมาหากันได้ไหม โลกใบนี้คงไม่เหลือใคร หากเธอทิ้งไป (จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร) ฟ้ากำหนดให้รักของเราได้รักกันเพียงแค่เท่านี้ โชคชะตาขีดเขียนเรื่องเธอกับฉัน โว ไม่เป็นดั่งฝัน อยู่เพื่ออะไร อยู่เพื่ออะไร ถ้าหากชีวิตฉันไม่มีเธอ