เมาคลีล่าสัตว์

  ลูกเสือ   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เมาคลีล่าสัตว์ ลูกเสือ

เมาคลีล่าสัตCว์ เมาคลีล่าสัตว์ฆ่าแชร์คาGน ฆ่าแชร์คานถลกหนังมันออกมาหมCด ถลกหนังมันออกมาหมดมันฆ่าวัCว มันฆ่าควาย

เมาคลีล่าสัตCว์ เมาคลีล่าสัตว์ฆ่าแชร์คาGน ฆ่าแชร์คานถลกหนังมันออกมาหมCด ถลกหนังมันออกมาหมดมันฆ่าวัCว มันฆ่าควายฟังเพลง - เมาคลีล่าสัตว์ ลูกเสือ - YouTube

เนื้อเพลง เมาคลีล่าสัตว์ ลูกเสือ เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์ ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน ถลกหนังมันออกมาหมด ถลกหนังมันออกมาหมด มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย เมาคลีล่าสัตว์ เมาคลีล่าสัตว์ ฆ่าแชร์คาน ฆ่าแชร์คาน ถลกหนังมันออกมาหมด ถลกหนังมันออกมาหมด มันฆ่าวัว มันฆ่าควาย