นางลอยนางลืม

  สันติ ดวงสว่าง   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นางลอยนางลืม สันติ ดวงสว่าง
สังกัดค่าย: อาร์สยาม, RSiam

G Bm | Em D |C D | G |
Bm | Em D |C D | G C | G |

    เกิดเป็นคนจนต้องทนเหงาGใจ..อย่าBmงนี้ Em   รักเพียงข้ามDปีก็มีอันล่Gม..สลBmาย Em   ไม่Dนึก ไม่Amฝัน ว่ามันBmรวดเร็วง่ายAmดาย    มันยาCกที่ต้องทำDใจ     D

    ส่งเธอไปตามหาความฝันGเคย..วาBmดหวัง Em   สองเดือนแล้วDยังไม่เคยมีข่าGว เงียบBmหาย Em  เจอะเธDออีกครั้Amง..บนหนัBmงสือพิมพ์เล่มAmใหญ่   ได้เป็DนดาราดังฝัG

นางEmลืม.. เจ้าลืมGฝั่งคลอง  Emเจ้าลืมทุ่งAmทอง เคยได้ครอDงความรักร่วมGกันนางEmลอย.. เจ้าลอGยจากกัน  Emเป็นชาวสวรAmรค์ ไม่หัDนมามองGชาวดิน

G Bm | Em D |G Bm | Em D |
Am Bm | Am C | D | D |

   จากใจของพี่ที่ยังรักเธGอเสมBm Em  โชคดีของเธอDแล้วที่ได้GโบกโบBmยบิน Em  เมื่อเธDอได้ดีAm   ลืมBmตนว่าคนเดินAmดิน   ก็ยิDนดีด้วยนางGลอย

* | * |

อยู่บนสวรAmรค์ ต่างDชั้น..Gกับเราชาวดิน

F D | G C | G |ฟังเพลง - นางลอยนางลืม สันติ ดวงสว่าง - YouTube

เนื้อเพลง นางลืม นางลอย สันติ ดวงสว่าง เกิดเป็นคนจนต้องทนเหงาใจ อย่างนี้ รักเพียงข้ามปีก็มีอันล่ม สลาย ไม่นึก ไม่ฝัน ว่ามันรวดเร็วง่ายดาย มันยากที่ต้องทำใจ ส่งเธอไปตามหาความฝันเคย วาดหวัง สองเดือนแล้วยังไม่เคยมีข่าว เงียบหาย เจอะเธออีกครั้ง บนหนังสือพิมพ์เล่มใหญ่ ได้เป็นดาราดังฝัน นางลืม เจ้าลืมฝั่งคลอง เจ้าลืมทุ่งทอง เคยได้ครองความรักร่วมกัน นางลอย เจ้าลอยจากกัน เป็นชาวสวรรค์ ไม่หันมามองชาวดิน จากใจของพี่ที่ยังรักเธอเสมอ โชคดีของเธอแล้วที่ได้โบกโบยบิน เมื่อเธอได้ดี ลืมตนว่าคนเดินดิน ก็ยินดีด้วยนางลอย อยู่บนสวรรค์ ต่างชั้น กับเราชาวดิน