โสดนะ

  ป๊ายปาย โอริโอ้   สตริง   จีบ   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โสดนะ ป๊ายปาย โอริโอ้
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิคติกร จุลวันเรียบเรียง: เบสท์ สิงห์มิวสิค, ณฐพบ ชาเนตร์โปรดิวเซอร์: นิคติกร จุลวันสังกัดค่าย: Sing Music, สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

E | B |C#m | A |

E | B |C#m | A |
E | B |C#m | A | B |

 E  ยังเหมือนเดิม ๆ กับทุก ๆ วัBนที่ผ่านมา C#m  ยังใช้เวลาอยู่กับตัวเอBง ฉันยังไม่มีใคA   น้Bานันนานันนา

 E  ที่เห็นฉันคุย ก็เป็นแค่เพื่G#mอนกัน ก็เท่านั้C#m   ไม่ได้มากAมาย ไม่ได้คิดBไปไกล.. B

 C#m  อยากมีใครซักคG#mนดูแลหัวใจAฉัน   คน ๆ นั้Bนคือเธอจะได้ไหม C#m  อยากให้เธอนั้นมอG#mงที่ตรงหัวใจAฉัน B  ยังมีที่ว่าง ให้เธออยู่นE | B

โสEด ฉันโสG#mดนะตอนนี้C#mยังไม่มีAใครให้เดิBนควงแขEโสEด ฉันยัG#mงไม่มีแฟC#m A  เธออยากจะลอBงคบดูไหE

โสEดฉันโสดG#mนะตอนนี้C#mเธอจะมีAใจให้บ้าBงหรือเปEล่าถ้ารัEกไม่ใช่G#mแค่ชั่วครC#mาว A  ตลอดชีวิBตเลยได้ไหE | (B)

E | C#m |A B | E |
E | C#m |A | B |

* | ** | *** |

 A  อย่าบอกว่ารัBกใครนอกจากฉัน

E | C#m |A B | E |ฟังเพลง - โสดนะ ป๊ายปาย โอริโอ้ - YouTube

เนื้อเพลง โสดนะ ป๊ายปาย โอริโอ้ ยังเหมือนเดิมๆกับทุกๆวันที่ผ่านมา ยังใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ฉันยังไม่มีใคร น้านันนานันนา ที่เห็นฉันคุย ก็เป็นแค่เพื่อนกัน ก็เท่านั้น ไม่ได้มากมาย ไม่ได้คิดไปไกล อยากมีใครซักคนดูแลหัวใจฉัน คนๆนั้นคือเธอจะได้ไหม อยากให้เธอนั้นมองที่ตรงหัวใจฉัน ยังมีที่ว่าง ให้เธออยู่นะ โสด ฉันโสดนะตอนนี้ ยังไม่มีใครให้เดินควงแขน โสด ฉันยังไม่มีแฟน เธออยากจะลองคบดูไหม โสดฉันโสดนะตอนนี้ เธอจะมีใจให้บ้างหรือเปล่า ถ้ารักไม่ใช่แค่ชั่วคราว ตลอดชีวิตเลยได้ไหม อย่าบอกว่ารักใครนอกจากฉัน