ฮักเจ้า

 ปอนด์ ธิติวุฒิ ลูกทุ่ง อีสาน เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮักเจ้า ปอนด์ ธิติวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: นนท์ รักกันที่ตรงไหนเรียบเรียง: บุญหลง มงคลพรสังกัดค่าย: มักเด้อ musicติดต่องานแสดง: 0624269362

G | D |Em | D |

G | D |Em | D |

น้อGง.. เป็นตาฮัก เป็นตาสะออนอีหลีแท้หน้Dงามจนอ้ายจึงต้องยอมหันมามองทันทีEm..อยากสิฮู้Dว่าตัวเจ้านี้นั้นมีผู้บ่าวครอบครองหัวใจแล้วไป่หรือยัG

ถ้ายังบ่มี อ้ายขอ จอ อี บอ จีDขอไอดีไลน์ไว้สานสัมพันธ์ได้บ่Emหล่าบ่ต้องย่าDนโตอ้ายหรอกหนาไอ้คำวาจาที่เว่าออกมานั้นมาจาก-

Emจ..ในส่วนลึก.. อ้ายบ่เคDยฮู้สึกกับไผอีหลีมีแต่เจ้Cาผู้เดียวที่วนเวียนมาเขียนถ้อยคำ คำว่าฮัก-ประทับDลงในหัวใจของอ้าย.. D

หน้าตาผู้ฮ้าGย บ่หล่อ แต่ว่าน้องนั้นลองเบิ่งมองที่ใจDสิได้บ่มีอักษรตัว ฮอ นกฮูก ไม้หันCอากาศ กอคำ ๆ นี้ หนอ  คำDว่าฮัก ที่อ้ายได้เก็บเอาไว้เพื่อรอให้เจ้าGปลดกลอน เปิดประตูใจลองมาคุยมาคDบเบิ่งแหน่อ้ายสิเทคแคร์ คอยดูแลแค่เจ้Cา..ฮักบ่เซDา มีแต่เจ้าไปจนแก่จนเฒ่า ถ้าเจ้าจริงจังคือกั(G D)น..

โตอ้าGยนิมักแม้น้อ สาวผู้งามมีไผละบ้อละโตอ้ายนี่Dสิจีบได้บ้อขั่นบ่ยากอ้ายสิไปขอ ละมาเป็นใภ้Emอีแม่นิน้อมาเป็นแฟนกับอ่ายได้บ่C.. โอD..

** |

G | D |C | D |

C D | Em |C | D |

* | ** | ** |

G | D |C |

ฮักบ่เซDา มีแต่เจ้าไปจนแก่จนเฒ่า ถ้าเจ้าจริงจังคือกัGน..คอร์ดเพลง ฮักเจ้า ปอนด์ ธิติวุฒิ

เนื้อเพลง ฮักเจ้า ปอนด์ ธิติวุฒิ น้อง เป็นตาฮัก เป็นตาสะออนอีหลีแท้หน้อ งามจนอ้ายจึงต้องยอมหันมามองทันที อยากสิฮู้ว่าตัวเจ้านี้ นั้นมีผู้บ่าวครอบครองหัวใจแล้วไป่หรือยัง ถ้ายังบ่มี อ้ายขอ จอ อี บอ จีบ ขอไอดีไลน์ไว้สานสัมพันธ์ได้บ่หล่า บ่ต้องย่านโตอ้ายหรอกหนา ไอ้คำวาจาที่เว่าออกมานั้นมาจาก- ใจ ในส่วนลึก อ้ายบ่เคยฮู้สึกกับไผอีหลี มีแต่เจ้าผู้เดียวที่วนเวียน มาเขียนถ้อยคำ คำว่าฮัก- ประทับลงในหัวใจของอ้าย หน้าตาผู้ฮ้าย บ่หล่อ แต่ว่าน้องนั้นลองเบิ่ง มองที่ใจสิได้บ่ มีอักษรตัว ฮอ นกฮูก ไม้หันอากาศ กอ คำๆนี้ หนอ คำว่าฮัก ที่อ้ายได้เก็บเอาไว้ เพื่อรอให้เจ้าปลดกลอน เปิดประตูใจ ลองมาคุยมาคบเบิ่งแหน่ อ้ายสิเทคแคร์ คอยดูแลแค่เจ้า ฮักบ่เซา มีแต่เจ้า ไปจนแก่จนเฒ่า ถ้าเจ้าจริงจังคือกัน โตอ้ายนิมักแม้น้อ สาวผู้งามมีไผละบ้อ ละโตอ้ายนี่สิจีบได้บ้อ ขั่นบ่ยากอ้ายสิไปขอ ละมาเป็นใภ้อีแม่นิน้อ มาเป็นแฟนกับอ่ายได้บ่ โอ ฮักบ่เซา มีแต่เจ้า ไปจนแก่จนเฒ่า ถ้าเจ้าจริงจังคือกัน