แอวลั่นปั๊ด

  ปริม ลายไทย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แอวลั่นปั๊ด ปริม ลายไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: บีท วรัญญูเรียบเรียง: วิทย์ เด็กบ้านนอกห้องอัดห้องเสียงโปรดิวเซอร์: ดุ่ย เชียงรัมย์สังกัดค่าย: ลายไทยเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0956014978

Am | Am |Am | Am |

Am | Am |Dm | Dm |
F | F |Am | Am |Am | Am | Am |

ได้ยิAmนเสียงดังตึ้ม ๆ แอวกะคึGก อยากบันเลงอาการFเป็นจั่งอยากเด้ง เส้นแอวเค่Gง..แล้วAmเรา

กะบ่Fเข้าใจ คือกัGน จั๊กว่าแอEmวข่อยเป็นหยัAmหรือว่Fาเป็นนำเส้นจัง ย้อนควายตำG..แต่ปีก่อEน..

แอวลั่นปั๊Amด ลั่นปั๊ด ลั่นปั๊ดแอวลั่นปั๊Gด ลั่นปั๊ด ลั่นปั๊ดแอวมันลัFน เสียงดัGง.. ดัง ปั๊Amด ๆ ๆ ๆ ๆ

*** |

กะอยากสิไFป.. หาหมGมีบ่หนEmอ ยาแก้เส้นเด้Amเผื่ออากาFรจะทุเลGเผื่อมันเซEา เด้าตามเสียงAmเพลง

Em | Em |Em | Em |
Em | Em |Em | Em |

Am | Am |Am | Am |
Bm | Bm |Bm | Bm | Am |

Am | Am |Dm | Dm |
F | F |Am | Am |Am | Am | Am |

* | ** | *** | *** | **** |

ได้ยิFนเพลงจังหวGะโดนใจต้องเด้าไส่E.. จนลั่นปั๊ดAm ๆ ๆ ๆ ๆฟังเพลง - แอวลั่นปั๊ด ปริม ลายไทย - YouTube

เนื้อเพลง แอวลั่นปั๊ด ปริม ลายไทย ได้ยินเสียงดังตึ้มๆแอวกะคึก อยากบันเลง อาการเป็นจั่งอยากเด้ง เส้นแอวเค่ง แล้วเรา กะบ่เข้าใจ คือกัน จั๊กว่าแอวข่อยเป็นหยัง หรือว่าเป็นนำเส้นจัง ย้อนควายตำ แต่ปีก่อน แอวลั่นปั๊ด ลั่นปั๊ด ลั่นปั๊ด แอวลั่นปั๊ด ลั่นปั๊ด ลั่นปั๊ด แอวมันลัน เสียงดัง ดัง ปั๊ดๆๆๆๆ กะอยากสิไป หาหมอ มีบ่หนอ ยาแก้เส้นเด้า เผื่ออาการจะทุเลา เผื่อมันเซา เด้าตามเสียงเพลง ได้ยินเพลงจังหวะโดนใจ ต้องเด้าไส่ จนลั่นปั๊ดๆๆๆๆ