ทรงโจร โอนไว

 Ptss สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ทรงโจร โอนไว Ptss
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจี๊ยบ นิสาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แจ่วบอง มิวสิค

Am | Em |F | G |

Am | Am |

บอAmกให้ทราบไว้ก่อน..เด้อหล่Emา เหอะเออ เหอะเอยว่าอ้Fายหน้าตาบ่ดี แซวผู้สาGวกะยังหย่างหนีเมืินเฮาคือหAm | Amมา..

คำAmว่าขี้ฮ้าย มันเจ็บปวEmดในหัวใจหัFวฟู ๆ หย่างกาย น้องสาGวกะเบ๊ะปากใส่อ้Amายบ่ค่อยเกาหลี อยู่นำEmแล้วแฮปปี้มาFติล่ะคนดี มา ๆ ลอGงคบอ้ายเบิ่ง

ทรงมีหนAmวดมีเครา เด็กน้อยเห็Emนกะไหลไห้แต่รู้ไหFมว่าหัวใจGอ้ายอ่อนโยCผู้ใด๋เห็Amนกะหน่าย แนวผู้ชาEmยทรงโจรขอให้โอกาDmสให้คนหน้าโจรพิสูจGน์แหน่

ชอบบ่ล่Fะผู้ชายทรงโจร แต่ว่าอ้าGยโอนไวสิโอนหัวใจEmไว้ให้เจ้าผู้เดีAmยวถ้าได้ฮักใคFรกะฮักจริง ไผมั่นใGจกะเข้ามาสิดูแEmลอิหล่าจนมื้อตาAmพี่เป็นผู้ชาFยหน้าตาบ่ดี มีเงิGนพร้อมเปย์น้องมีหัวใEmจมอบให้น้องผู้เดีAmยวอย่าเพิ่งมองกัFนแค่ภายนอกปลอกเปลือGกให้เห็นข้างในข้างในใEmจฮักไผกะฮักจริAm

Am | Em |F | G |

F | G |Em | Am |
F | G |Em | Am |

* | ** | ** |

ข้างในใEmจถ้าได้ฮักไผ กะฮักแAmท้..ฟังเพลง - ทรงโจร โอนไว Ptss - YouTube

เนื้อเพลง ทรงโจรโอนไว Ptss บอกให้ทราบไว้ก่อน เด้อหล่า เหอะเออ เหอะเอย ว่าอ้ายหน้าตาบ่ดี แซวผู้สาวกะยังหย่างหนี เมืินเฮาคือหมา คำว่าขี้ฮ้าย มันเจ็บปวดในหัวใจ หัวฟูๆหย่างกาย น้องสาวกะเบ๊ะปากใส่ อ้ายบ่ค่อยเกาหลี อยู่นำแล้วแฮปปี้ มาติล่ะคนดี มาๆลองคบอ้ายเบิ่ง ทรงมีหนวดมีเครา เด็กน้อยเห็นกะไหลไห้ แต่รู้ไหมว่าหัวใจอ้ายอ่อนโยน ผู้ใด๋เห็นกะหน่าย แนวผู้ชายทรงโจร ขอให้โอกาสให้คนหน้าโจรพิสูจน์แหน่ ชอบบ่ล่ะผู้ชายทรงโจร แต่ว่าอ้ายโอนไว สิโอนหัวใจไว้ให้เจ้าผู้เดียว ถ้าได้ฮักใครกะฮักจริง ไผมั่นใจกะเข้ามา สิดูแลอิหล่าจนมื้อตาย พี่เป็นผู้ชายหน้าตาบ่ดี มีเงินพร้อมเปย์น้อง มีหัวใจมอบให้น้องผู้เดียว อย่าเพิ่งมองกันแค่ภายนอก ปลอกเปลือกให้เห็นข้างใน ข้างในใจฮักไผกะฮักจริง ข้างในใจถ้าได้ฮักไผ กะฮักแท้