ความคิดถึงผ่านทำนอง

  เอฟ วีรภัทร   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความคิดถึงผ่านทำนอง เอฟ วีรภัทร

G D | Em D |
C Bm A#m | Am D |

อยากให้เธGอรับรู้ใจฉันDตอนนี้มันยังมีEmแต่เธอคนที่อยู่Dแสนไกลแค่หลับCตา ทุกลมBmหายใA#mยังเก็AmบภาพเธอเอาไปฝันDละเมอ

ยังคงGนึกถึงวันที่อยู่Dด้วยกันภาพของเธอวันนั้นฉันยังจำDฝังใจเรื่องราCวของเรBmาในวัA#mนวาน   Am  ยังไม่เคยจางหาDยไป

 C  มีคำถามที่ยังBmค้างคาใจEmแค่อยากถาCมเธอไปผ่านเพลงDนี้..     D

อยู่ตรงนั้GนเธอสบาDยดีไหมยังมีEmหัวใจ..ให้ฉันDหรือเปล่าบทเพลCง ๆ นี้ ที่ฉันได้เขีBmยนเรื่องรA#mาวความรู้สึAmกเก่า ๆ ที่เราเคยอยู่Dด้วยกันแล้วเธอยังจำGได้ไหม ความรักเราในDวันนั้นที่เธอได้เคEmยให้ฉัน..มันมีมากDเท่าไหร่ความสุขของฉันCในตอนนี้ คือเธBmอรู้ไหA#mจึงใส่Amทำนองร้องไปDผ่านเสียงGเพลง   D

G D | Em D |C Bm A#m | Am D |
G D | Em D |C Bm A#m | Am D |

* | ** |

ความสุขของฉันCในตอนนี้ คือเธBmอรู้ไหมจึงใส่Amทำนองร้องไปD.. ผ่านเสียงGเพลง..  Gฟังเพลง - ความคิดถึงผ่านทำนอง เอฟ วีรภัทร - YouTube

เนื้อเพลง ความคิดถึงผ่านทำนอง เอฟ วีรภัทร อยากให้เธอรับรู้ใจฉันตอนนี้ มันยังมีแต่เธอคนที่อยู่แสนไกล แค่หลับตา ทุกลมหายใจ ยังเก็บภาพเธอเอาไปฝันละเมอ ยังคงนึกถึงวันที่อยู่ด้วยกัน ภาพของเธอวันนั้นฉันยังจำฝังใจ เรื่องราวของเราในวันวาน ยังไม่เคยจางหายไป มีคำถามที่ยังค้างคาใจ แค่อยากถามเธอไปผ่านเพลงนี้ อยู่ตรงนั้นเธอสบายดีไหม ยังมีหัวใจ ให้ฉันหรือเปล่า บทเพลงๆนี้ ที่ฉันได้เขียนเรื่องราว ความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกัน แล้วเธอยังจำได้ไหม ความรักเราในวันนั้น ที่เธอได้เคยให้ฉัน มันมีมากเท่าไหร่ ความสุขของฉันในตอนนี้ คือเธอรู้ไหม จึงใส่ทำนองร้องไปผ่านเสียงเพลง ความสุขของฉันในตอนนี้ คือเธอรู้ไหม จึงใส่ทำนองร้องไป ผ่านเสียงเพลง