ออกซิเจน

  วงสตางค์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ออกซิเจน วงสตางค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.หลี สิบสองปันนาเรียบเรียง: บอยเร็คคอร์ดสตูดิโอติดต่องานแสดง: 0898747084, 0871627796

C#m | C#m |A | B | B |

Eน..มีรักอยู่ไกลกัBน..  มัF#mน..ยังพอมีความหC#mวังกับคนที่เห็Eน..ความรักตัวเองต้องBพังก็อย่าได้หวัAงขึ้นสวรBรค์วิมานชั้นC#mใด

เธอลืEมได้ง่ายจริง ๆ เธBอ..  ไอ้ฉัF#mน..สิจำไม่เคยลืC#mความจำE..ของเธอคงลางเลือBไอ้แต่ว่าฉัAน..ยังคิดถึBงทุกวิC#m | C#mนาที..

ไม่ว่าไปเจออะไร A | Bๆ ..ไม่ว่าตัวฉันจะอยู่ที่Eใด..   C#mยังคงคิดถึงเธอร่ำไF#m G#m  กว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวัAน.. G#m  กว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละคืAน มันช่างทรมBาน

เธอบอกนิยามความรัEก..ของเธอเป็นดั่งออกซิเจC#mคือความรักที่คนมองไม่เห็Aแต่จำเป็นทุกลมหายBใจส่วนนิยามความทุEกข์..ของฉันดั่งกับแก๊สไซยC#mาไนด์ต้องสูดดมทุกลมหายAใจก็มีแต่ตายกับตายอย่างBเดียว..

ผู้หญิงตอแหลดอกทอEรักสองอย่างกับนางกC#mากีมั่วผู้ชายอย่างกะโสเภAณีพอเถอะพอทีพี่บ่าวนี้ขอBร้อง.. Bพี่กลัวว่าน้องท้องไม่มีพ่(E)

E | C#m |E | B |
C#m | G#m |A | B | C#m |

* | ** | *** |ฟังเพลง - ออกซิเจน วงสตางค์ - YouTube

เนื้อเพลง ออกซิเจน วงสตางค์ คน มีรักอยู่ไกลกัน มัน ยังพอมีความหวัง กับคนที่เห็น ความรักตัวเองต้องพัง ก็อย่าได้หวังขึ้นสวรรค์วิมานชั้นใด เธอลืมได้ง่ายจริงๆเธอ ไอ้ฉัน สิจำไม่เคยลืม ความจำ ของเธอคงลางเลือน ไอ้แต่ว่าฉัน ยังคิดถึงทุกวินาที ไม่ว่าไปเจออะไรๆ ไม่ว่าตัวฉันจะอยู่ที่ใด ยังคงคิดถึงเธอร่ำไป กว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละวัน กว่าจะผ่านไปได้ในแต่ละคืน มันช่างทรมาน เธอบอกนิยามความรัก ของเธอเป็นดั่งออกซิเจน คือความรักที่คนมองไม่เห็น แต่จำเป็นทุกลมหายใจ ส่วนนิยามความทุกข์ ของฉันดั่งกับแก๊สไซยาไนด์ ต้องสูดดมทุกลมหายใจ ก็มีแต่ตายกับตายอย่างเดียว ผู้หญิงตอแหลดอกทอง รักสองอย่างกับนางกากี มั่วผู้ชายอย่างกะโสเภณี พอเถอะพอทีพี่บ่าวนี้ขอร้อง พี่กลัวว่าน้องท้องไม่มีพ่อ