คนกล่อมโลก

  เสรี รุ่งสว่าง   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนกล่อมโลก เสรี รุ่งสว่าง

D | D A | D |
D | Em |Bm A | D |

 D  กล่อมโลกเดียวดายให้หาDยวังเวง D  ชะโลมเสียงเพลงไปบนโลBmกกลอน   เพEmลงเอ๋ยจงแทรBmกซ้อน   สู่พฤกษ์พงดงดอEmน กล่อมสิงขAรทั่วขุนเขA

 A  แหวกม่านเมฆาสู่ฟ้าDอำไพร D  เทวะองค์ใด ทุกข์ใจเงียบBmเหงา   เพEmลงนี้จงช่วBmยบรรเทา ให้ทุกท่านบางเบA   อยู่เฝ้าวิมานฉิมDพลี

เวิ้งAว้างกลางทะเลแสนBmเปลี่ยวมัจฉาท่องเที่Dยว..ไปทุกถิ่นที่Dฝากเพลงไม่เพรDาะ แทรกเซาะสาEmยนทีชีวิตได้ท่องวาAรี จงโชBmคดี และปลอEmดภัย

 Em  หยุดโลกเอาไว้ซัก 3D นาที D  ฟังเสียงเสรีนักเพลงยากBmไร้   เพลEmงรักกล่อมโลกทั่วไBm   แต่ยามผมทุกข์ใAจ ต้องแอบร้องไห้Dหลังเวที

D | D A | D |
D | Em |Bm A | D |

* | ** |

D | D A |D | A D |ฟังเพลง - คนกล่อมโลก เสรี รุ่งสว่าง - YouTube

เนื้อเพลง คนกล่อมโลก เสรี รุ่งสว่าง กล่อมโลกเดียวดายให้หายวังเวง ชะโลมเสียงเพลงไปบนโลกกลอน เพลงเอ๋ยจงแทรกซ้อน สู่พฤกษ์พงดงดอน กล่อมสิงขรทั่วขุนเขา แหวกม่านเมฆาสู่ฟ้าอำไพร เทวะองค์ใด ทุกข์ใจเงียบเหงา เพลงนี้จงช่วยบรรเทา ให้ทุกท่านบางเบา อยู่เฝ้าวิมานฉิมพลี เวิ้งว้างกลางทะเลแสนเปลี่ยว มัจฉาท่องเที่ยว ไปทุกถิ่นที่ ฝากเพลงไม่เพราะ แทรกเซาะสายนที ชีวิตได้ท่องวารี จงโชคดี และปลอดภัย หยุดโลกเอาไว้ซัก 3 นาที ฟังเสียงเสรีนักเพลงยากไร้ เพลงรักกล่อมโลกทั่วไป แต่ยามผมทุกข์ใจ ต้องแอบร้องไห้หลังเวที