พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย

  SERIOUS BACON   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย SERIOUS BACON
เนื้อร้อง/ทำนอง: SERIOUS BACONเรียบเรียง: Songmuang Chaiyaritiโปรดิวเซอร์: Chodchapak Pholthanachodสังกัดค่าย: BOXX MUSICติดต่องานแสดง: 0909206236, 0866163726, 0849988953

G#m C# | A#m D#7 |
G#m C# | F#maj7 |

ใกG#mล้เธออีกแล้C#ว และเป็นอย่างนี้A#m..ทุกครั้D#7งไปเหมือนทุกG#mอย่างรอบตัวC#เริ่มไม่ค่อยA#m D#7ชัดใกG#mล้เธอแบบนี้C#ไม่ค่อยดีA#mเพราะฉันD#7เองก็ยังดูG#mไม่ออก..ว่าเธอC#คิดอย่างไรF#

เวลาเธอยิ้G#mมมา..C#   เวลาเธอทัA#mกทาย..  D#7เวลาที่เธอG#mเล่าให้ฟัC#ง..ว่าแต่ละวัA#mนมันดีหรือร้าD#7ยิ่งเราได้ใกG#mล้กัน..C#   ยิ่งทำให้ฉันA#mคิดไปไกลD#7ไม่รู้G#mว่าเธอจะคิC#ดแบบฉันบ้างไหF# D#7ม..

อยากจะมองให้ชัG#mด ๆ ยิ่C#งกว่านี้A#mอีกหน่D#7อยเผื่อจะไม่ต้องคอG#mย ๆ ๆC# แอบหวัA#mงอยู่อย่างนี้D#7ช่วยบอกกันให้ชัG#mด เพราะที่C#เธอทำA#mช่างแสนดีD#7เธอไม่ชัดG#mเจน หรือว่าฉันC#มองไม่ชัดเF# D#7อง..

อยากจะมองให้ ชัG#mดชัด ชาดาดีดC#ช่วยบอกกันให้ ชัA#mดชัด ชาดาดีดาD#7ดาอยากจะมองให้ ชัG#mดชัด ชาดาดีดC#า ดาดีF#maj7 D#7ดา

G#mเว..ลาC#ที่ได้คุยกับเธอ มันเหมืA#mอนว่าเธอก็หวั่นD#7ไหว G#m  ฉันไม่ได้คิดC#ไปเองใช่ไA#m D#7หม..   ที่เธอG#mบอกฉันว่าเป็นC#เพื่อนที่เธอไว้ใจ   แต่ทำA#mกับฉันไม่เหมือนD#7เพื่อนทั่ว ๆ ไป G#m  ทำอย่างนี้มัC#นแปลว่าF#maj7 D#7ไง

ไม่รู้ว่าสาG#mยตา.. C#  ที่เธอมอบใA#mห้กัน*D#7มันมีอะไรG#mที่สำคัญC# หรือไม่เคยมีอA#mะไรซ่อนไว้D#7ยิ่งเราได้ใกล้G#mกัน..  C#  ยิ่งทำให้ฉัA#mนคิดไปไกD#7ไม่รู้G#mว่าเธอจะคิดC#แบบฉันบ้างไF#maj7 D#7หม..

* | * |

G#m C# | A#m D#7 |
G#m C# | F#maj7 |ฟังเพลง - พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย SERIOUS BACON - YouTube

เนื้อเพลง พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย SERIOUS BACON ใกล้เธออีกแล้ว และเป็นอย่างนี้ ทุกครั้งไป เหมือนทุกอย่างรอบตัวเริ่มไม่ค่อยชัด ใกล้เธอแบบนี้ไม่ค่อยดี เพราะฉันเองก็ยังดูไม่ออก ว่าเธอคิดอย่างไร เวลาเธอยิ้มมา เวลาเธอทักทาย เวลาที่เธอเล่าให้ฟัง ว่าแต่ละวันมันดีหรือร้าย ยิ่งเราได้ใกล้กัน ยิ่งทำให้ฉันคิดไปไกล ไม่รู้ว่าเธอจะคิดแบบฉันบ้างไหม อยากจะมองให้ชัดๆยิ่งกว่านี้อีกหน่อย เผื่อจะไม่ต้องคอยๆๆ แอบหวังอยู่อย่างนี้ ช่วยบอกกันให้ชัด เพราะที่เธอทำช่างแสนดี เธอไม่ชัดเจน หรือว่าฉันมองไม่ชัดเอง อยากจะมองให้ ชัดชัด ชาดาดีดา ช่วยบอกกันให้ ชัดชัด ชาดาดีดาดา อยากจะมองให้ ชัดชัด ชาดาดีดา ดาดีดา เว ลาที่ได้คุยกับเธอ มันเหมือนว่าเธอก็หวั่นไหว ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม ที่เธอบอกฉันว่าเป็นเพื่อนที่เธอไว้ใจ แต่ทำกับฉันไม่เหมือนเพื่อนทั่วๆไป ทำอย่างนี้มันแปลว่าไง ไม่รู้ว่าสายตา ที่เธอมอบให้กัน มันมีอะไรที่สำคัญ หรือไม่เคยมีอะไรซ่อนไว้ ยิ่งเราได้ใกล้กัน ยิ่งทำให้ฉันคิดไปไกล ไม่รู้ว่าเธอจะคิดแบบฉันบ้างไหม